$name

Fyr og Flamme


I efteråret 2004 besluttede forbundets hovedbestyrelse at afsætte

økonomi til medlemshvervning.

Der er uddannet 40 Ildsjæle på landsplan med henblik på at besøge arbejdspladser

og komme i dialog med medlemmer og kommende medlemmer.

Vi har i vores fagforening ni Ildsjæle, der har deltaget i arbejdspladsbesøg.

Tre Ildsjæle bliver brugt i hele landet og seks Ildsjæle vil fremadrettet blive brugt i Det Storkøbenhavnske område.

Vi har fået en masse erfaring, som vi vil bruge i det fremadrettede arbejde med
medlemshvervning.

Vi har i lighed med den samlede fagbevægelse oplevet en nedgang i

medlemstallet.

Her er det at alle medlemmer skal medvirke til at højne fagligheden. Det kan vi gøre

ved at e vores kollegaer bliver uddannet indenfor vores områder, og sikre at de bliver
organiseret i fagforeningen, fordi det den der varetager deres arbejdsforhold
på arbejdspladserne.


Tilbage til beretning