$name

Fusion FOA og PMF
Det nye forbunds navn er:

FOA - Fag og Arbejde.


 Den 25. januar 2005 fusionerede FOA (Forbundet af Offentligt Ansatte)

med ca. 190.000 medlemmer og PMF (Pædagogisk Medhjælper Forbund)

med ca. 25.000 medlemmer.


Det nye forbunds navn er: FOA - Fag og Arbejde.

Om det nye navn sagde forbundsformand Dennis Kristensen på den stiftende

kongres:


"Ordet "Fag" kunne også være brugt i 1905 og 1955, men her i 2005 udtrykker

ordet, at det er faget og fagligheden, der skal være drivkraften for både den

enkeltes og fællesskabets udvikling i en moderne fagbevægelse, der tager medlemmerne

alvorligt.


Ordet "arbejde" trækker linien bagud til vore rødder i Arbejderbevægelsen.

Det er nogle rødder, vi er stolte af og vedkender os.Vores værdigrundlag

om tryghed hænger sammen med arbejde som ærtehalm. Vi skal skabe

trygge rammer i hverdagen.

Vi skal hver eneste dag - både centralt og lokalt - være den støtte, som medlemmerne altid kan stole på".

Ord, som vi til fulde kan stå inde for i fagforeningen og som er hele grundpillen

i vores daglige faglige og politiske arbejde. Ord, som også ligger til grund

for serviceløfterne til medlemmerne."


Fagforeningen bakker fuldt op om fusionen, og ser den som en mulighed for

at styrke sektorerne i det nye forbund.


Fusionen får ikke direkte konsekvens for fagforeningen. Men der bliver naturligvis

flere samarbejdsflader i fremtiden.


Et af de første tiltag har været at drøfte det fremtidige lokale samarbejde i kommunerne.

Tilbage til beretning