$name

FOA Strukturkongres i 2006Forbundet afvikler strukturkongres den 12.-13. januar 2006.

Kongressen er ikke tænkt som et punktum for FOA's strukturelle og demokratiske

udvikling, men som starten på en forandringsproces, hvor FOA's udgangspunkt er:

• Fagligheden er et omdrejningspunkt

• Medlemmerne er i centrum

• Der ydes specialiseret og kompetentsagsbehandling

• Der ydes en personlig og kompetent sagsbehandling Der skabes et
  levende demokrati

• FOA er et decentralt forbund

• FOA udgør et stærkt og forpligtende fællesskab

Dette indhold er helt i tråd med de visioner, der ligger i fagforeningens "Fremtidsprojekt", som er i gang omkring den fremtidige organisering af arbejdet på Godthåbsvej og arbejdsdelingen

mellem fagforeningen og de tillidsvalgte.


Sektorernes fremtidige organisering får en fremtrædende plads på kongressen.

Der lægges op til at sektorerne selv beslutter den fremtidige struktur, herunder faggruppestrukturen, til forskel fra i dag hvor sektorernes struktur minutiøst beskrevet i forbundslovene.

Det er fagforeningens opfattelse, at sektorerne skal have denne mulighed.

Social- og sundhedssektoren har tidligere haft ønske om at ændre på faggruppestrukturen,

men blev bremset på grund af lovene.

Såfremt den nye struktur bliver vedtaget, skal vi i fagforeningen udarbejde vores bud på en fremtidig struktur herunder faggruppestruktur.

I det arbejde inddrages fagrådet, som hidtil har været fagforeningens repræsentanter til faggruppelandsmøderne.

Bestyrelsen får til opgave at vurdere de nye love i forhold til konsekvenser for fagforeningen.

 


Tilbage til beretning