$name

Flexjob
Vi har i fagforeningen medvirket ved oprettelse af ca. 120 flexjob siden

sidste generalforsamling.


Vi er p.t. ved at indføre en ny procedure for registrering og statistik

over, hvor mange flexjob fagforeningen i alt har medvirket til at

oprette.
Det drejer sig om ca. 500.

Tilbage til beretning