$name

Fede børn og sociale opgaver

 
For social- og sundhedsassistent Tina Hansen har socialpolitikken stor betyd­ning, når krydset skal sættes til kommunalvalget. Hun bor i Ishøj og arbejder til daglig på børne­afdelingen på Amtssygehuset i Glostrup
 
- Vi har en god ældrepolitik i Ishøj, og den skal fortsætte. Naturligvis er det de sociale forhold, der har betydning for, hvordan jeg stemmer til kommunalvalget.

Det er jo det, jeg arbejder med, siger social- og sundhedsassistenten, som vil gøre sit til, at det socialdemokratiske bystyre i Ishøj fortsætter efter valget.

- Vi skal ikke lægges sammen med nogen anden kommune, fordi forhandlingerne mellem Ishøj og Vallensbæk ikke kunne føre til en sammenlægning.

Men vi får en samarbejdsaftale, og jeg er spændt på, hvad den kommer til at betyde for de ældre i Vallensbæk, som har en elendig ældrepolitik, siger Tina Hansen.
 
Plads til visionerne Tina Hansen er også meget optaget af et nyt fokusområde på børneafdelingen i Glostrup, hvor hun arbejder. Det er de fede børn, som i stigende antal får diabetes type II, og som i stort antal indlægges til observation for sygdommen.

- Antallet af børn med diabetes type II vil eksplodere i de kommende år, og det bliver en stor udfordring for kommunerne og for samarbejdet mellem kommuner og syge­husvæsen. Men det er svært for os at vide lige nu, hvordan ressourcerne fordeles på området.

Tina Hansen mener, at det nye sygehussamarbejde i Region Hovedstaden giver muligheder for at udnytte de ressourcer, der findes på fokusområderne, også i forhold til samarbejdet med kommunerne.

- Det er gode muligheder, men det kræver, at der nedsættes endnu flere styregrupper end de, der allerede er nedsat. Det kan blive spændende, mener Tina Hansen.

Vurderingen fra arbejdet i de nedsatte specialegrupper er på nuværende tidspunkt, at der bliver en børne­afdeling for meget i det kommende sygehussamarbejde.

- Vi er begyndt at tale om, hvad vi kan tabe eller vinde på som børneafdeling. På vindersiden har vi vores landsdelsfunktion som diabetesafdeling, siger Tina Hansen, som mener, at usikkerheden om fremtiden er det store problem på arbejdspladsen.

- Jeg tror, at vi skal være åbne i forhold til omplaceringer. Jeg håber, at man formår at holde ekspertisen samlet, fordi det giver flest fordele. Hos os taler vi om muligheden for at skabe et børnecenter inden for sygehusvæsenet, så vi kan fastholde den erfaring og viden, der findes.

Men centralisering har ikke kun fordele. Jeg har for eksempel ikke lyst til at tage helt til Hillerød for at gå på arbejde, siger Tina Hansen, som også er sikkerhedsrepræsentant på Amts­syge­huset i Glostrup.
 
Tilbage til november 2005