$name

Fakta om den nye Region Hovedstaden
 

Ved valget den 15. november skal der stemmes både til kommunalbestyrelserne og til de nye regionsråd. Vælgere i København og på Frederiksberg skal for første gang sætte kryds på to stemmesedler
 
Amterne nedlægges og erstattes af regioner. Det er en del af den kommunale strukturreform, som træder i kraft 1. januar 2007.

Hele landet deles ind i fem regioner, som skal varetage nogle af de opgaver, som indtil nu har ligget i amterne - først og fremmest syge­hus­væsenet. Mange af amternes øvrige opgaver lægges over i kommunerne.

Region Hovedstaden kommer til at omfatte 1.6 millioner borgere - en tredjedel af landets befolkning. Den vil bestå af borgere i Københavns og Frederiksberg kom­muner, Københavns Amt, Frederiksborg Amt samt på Bornholm.

Københavns og Frederiksberg kommuner har selv varetaget de amtslige opgaver indtil nu, men også herfra lægges nogle af de amtslige opgaver over i den nye region.

Den nye struktur træder i kraft 1. januar 2007, men allerede ved kommunalvalget den 15. november i år vælges den nye politiske ledelse for hver region.

Region Hovedstaden skal styres af 41 politiker, som udgør et regionsråd.
 
 
Ansvar uden penge Regionsrådet får først og fremmest politisk ansvar for sygehusvæsenet. Men politi­kerne i regionsrådet bestemmer ikke selv om serviceniveauet skal være højt eller lavt. De kan nemlig ikke udskrive skat.

Pengene til sygehusene og de øvrige regionsopgaver kommer via tilskud fra stat og kommuner i modsætning til i dag, hvor opgaverne finansieres via amtsskatten.
 
Tilskud fra staten er faste bloktilskud samt tilskud, der er aktivitets­bestemte. Desuden skal kommunerne betale for borgernes brug af ydelserne, herunder brug af sygehusene.

Region Hovedstaden kommer til at bestå af 14 sygehuse med i alt 6.000 senge og knapt 30.000 medarbejdere.
 
De øvrige opgaver Mange af amternes nuværende opgaver vil overgå til kommunerne, når reformen træder i kraft 1. januar 2007.

Det gælder blandt andet sociale opgaver overfor  handicappede.

Regionsrådet får ansvaret for andre opgaver. Ud over sygehusene også den primære sundheds­sektor. I Region Hovedstaden vil primærsektoren omfatte i alt 4.000 praktiserende behandlere. 

Desuden får regionsrådet ansvaret for psykiatrien og socialpsykiatrien, og ansvaret for nogle af de sociale institutioner, som kommunerne ikke ønsker at overtage af faglige eller økonomiske grunde.

Regionsrådet får også ansvaret for de mest specialiserede undervisnings­tilbud til voksne handicappede, når tilbudene dækker landsdele eller hele landet. Det gælder eksempelvis undervisningstilbud til døve og blinde.
 
De store linier Desuden får regionsrådet ansvaret for den overordnede udvikling af regionen med hensyn til byudvikling, natur og miljø, beskæftigelse, kultur, turisme m.m.

De to regioner på Sjælland, Region Hovedstaden og Region Sjælland, går sammen om ét trafikselskab for hele Sjælland.

Regions Hovedstaden får administration i Hillerød.
Samlet set vil regionen beskæf­tige 40.000 medarbejdere - heraf de 30.000 inden for sygehusvæsenet.

De 41 politikere i regionsrådet fastlægger politikken for, hvordan opgaverne skal løses.

Tilbage til november 2005