$name

Fagforeningen på Godthåbsvej 15


På generelforsamlingen sidste år redegjorde vi for arbejdet med den fremtidige

organisering af arbejdet i fagforeningen - "Fremtidsprojektet".

Projektet skulle have været afsluttet i starten af året, men forventes nu afsluttet inden

årsskiftet.


Projektet har sat fokus på to hovedområder:

• Politiske mål og strategier

• Organisatorisk tilpasning samt kompetenceudvikling.


Som en del af projektet blev der i december måned sidste år ændret på

strukturen i fagforeningen.


Der blev etableret 3 sekretariater - et fagligt sekretariat, et forhandlings- og

overenskomstsekretariat og et administrativt sekretariat.

Afdelingslederstillingerne blev nedlagt og de 3 sekretariater ledes i fremtiden

af 3 sekretariatschefer.


En ny ledelsesstruktur er møntet ud i en strategisk ledelse.

Den er sammensat af formandskabet (daglig politisk ledelse) og sekretariatscheferne

(administrativ ledelse).


Strategisk ledelse varetager koordineringen af de politiske beslutninger og

ressourceanvendelsen i fagforeningen inden for rammerne af bestyrelsens beslutninger

vedrørende politik og den overordnede økonomi.

Der er aftalt en mødestruktur, der skal sikre koordineringen mellem beslutninger

og drøftelser i bestyrelsen, politisk ledelse og strategisk ledelse.

Arbejdet i politisk ledelse blev omlagt i forbindelse med faglig sekretær

Anne-Lise Nielsens afgang.


Beslutningen fra sidste års generalforsamling om, at alle arbejdsgiverområder

skal have en politisk kontaktperson er blevet efterlevet.

I øjeblikket arbejder vi med profiler for politisk ledelse, administrativ ledelse

og bestyrelsen.


Samtidig arbejder vi med fællestillidsrepræsentant- og tillidsrepræsentantprofiler

og arbejdsopgaver.


Når de endelige kompetencesnitflader mellem politisk ledelse og administrativ

ledelse er på plads, bliver der arbejdet videre med kompetenceudvikling.

Målrettet kompetenceudvikling af alle på Godthåbsvej er en forudsætning

for at leve op til de krav og forventninger medlemmer og tillidsvalgte naturligt

har til deres fagforening.


Projektet skulle meget gerne resultere i bedre service og mere kvalitet

for kontingentkronerne.


Tilbage til beretning