$name

Får kollegerne til at tage stilling

 
- På vores faggruppemøder har vi gode debatter om, hvordan vi kan bevare velfærden for vores ældre - eller det, der er tilbage af den, siger tillids­repræsentant
 
For Lotte von Mehren handler kommunalvalget om at styrke de taburetter, der arbejder for velfærden - ikke mindst på ældreområdet.

Hun er tillidsrepræsentant på plejehjemmet Vigerslevhus i Valby med ca. 60 FOA-stil­linger. Her ser hun det som en af sine opgaver at engagere kollegerne i det samfund, som omgiver dem og arbejdspladsen.

- Jeg synes det er vigtigt at tage stilling, og derfor diskuterer vi politik op til kommu­nal­­valget. Vi har for eksempel set filmen "Det New Zealandske eksperiment" på et faggruppe­møde.

Den handler om, hvordan et velfærdssamfund brydes ned og forsøges genrejst, og ud fra den kom der godt gang i diskussionen af vores egne forhold. Jeg ser det som min opgave at få kollegerne til at engagere sig, siger Lotte von Mehren.

Blandt hendes kolleger er der flere - ofte unge - som synes, at et kommunalvalg er ligegyldigt og temmelig uinteressant.

- Men de er gode til og villige til at diskutere. Når vi taler om vores arbejdsforhold, kan de godt efterlyse, hvorfor der ikke bare ansættes nogle flere. Og så er det min opgave at sætte vores arbejdsvilkår i relief. Det er jo politikerne, der bestemmer, hvor stærkt vi skal løbe, siger hun.
 
Følger godt med
Som tillidsrepræsentant er det nødvendigt for Lotte von Mehren at følge med i det lokale politiske liv. Selvom hun bor i Hvidovre Kommune, har hun en rigtig god fornemmelse af, hvad der sker politisk i Københavns Kommune, hvor hun arbejder. Ikke mindst på ældreområdet.

- Det er man nødt til som tillidsrepræsentant i dag. Jeg har ører og øjne rettet mod  Københavns Kommune, meget mere i dag end for bare fem år siden. Det er fordi vores arbejdsliv er så afhængigt af, hvad politikerne beslutter.

Det handler samtidig om at følge med, hvis man skal gøre sig gældende over for ledelsen. Derfor holder jeg mig orienteret.
Lotte von Mehren involverer sig i kraft af sin post som tillidsrepræsentant, men også i kraft af, at hun er suppleant i hovedsamarbejdsudvalget og medlem af fagforeningens bestyrelse.

- Jeg mener, at man som tillidsrepræsentant skal engagere sig og tage del i debatterne om lokalpolitikken. Man skal have klarhed over sin rolle og vide, hvor man står. Så er det ikke så svært at skabe debat på arbejdspladsen.

Hos os synes jeg, at mine kolle­ger engagerer sig. De kan godt komme til mig med spørgsmål om politiske forhold og efterlyse min holdning.

Den tilkendegiver jeg gerne, og jeg fortæller også gerne, hvem jeg selv vil stemme på. Men det er ikke min opgave at fortælle dem, hvad de skal stemme, bare de tager stilling, siger Lotte von Mehren.
 
Tilbage til november 2005