$name

Et valg mellem tøvende kandidater

 
Den politiske debat om fremtidens sygehusvæsen er svær at få øje på.
 - Måske lurepasser kandidaterne, fordi fire forskellige kulturer skal forenes. De tøver, fordi de ikke kender deres fremtidige arbejdsområde, vurderer fællestillids­repræsentant på Hvidovre Hospital
  
På Hvidovre Hospital ser fællestillidsrepræsentant Elsebeth Bjørnkjær fortrøst­ningsfuldt på fremtiden. Den nye kommunalstruktur og det kommende valg til de nye regions­råd vil ikke umiddelbart ændre på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver for de ca. 500 FOA-ansatte, som hun repræsenterer.

- Jeg tror, at Hvidovre Hospital forbliver et sygehus, som vi kender det. Der sker ikke store ændringer - slet ikke lige med det samme, fordi det kommende regionsråd først skal til at finde sine ben.

Elsebeth Bjørnkjær har svært ved at få øje på den offentlige debat om sygehus­væsenet i hovedstadsregionen, og synes det er svært at gennemskue, hvad politikerne vil.

- De tør vel ikke melde ud, fordi det er fire forskellige kulturer, der skal smeltes sammen. Sygehusene i H:S, sygehusene i Københavns Amt og i Frederiksborg Amt og på Bornholm har vidt forskellige strukturer, og det må være vanskeligt at over­skue muligheder og konsekvenser, også for politikere.

Jeg tror først, at der vil ske ændringer i den næste valgperiode. Så det er svært at vide, hvad vi stemmer om til regionsvalget, siger hun.
 
En lang overgang Som sygehusansat inden for H:S, Hovedstadens Sygehusfællesskab, har Elsebeth Bjørnkjær fået et personligt brev fra H:S direktør Helle Ulrichsen om reformen og dens virkninger.

- Alle medarbejdere er sikret uændrede vilkår i resten af overenskomstperioden i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven. Vi bevarer vores løn og aftalte lønstigninger.

Hvis der sker væsentlige ændringer af en stilling, kan lønnen tidligst ændres fra 1. april 2008 og nedtrappes over tre år. Hvis man har højere løn end andre i tilsvarende stillinger i regionen ved overenskomstperiodens udløb, kan lønnen fastfryses indtil den svarer til niveauet for stillingen.

Elsebeth Bjørnkjær er derfor ikke nervøs for det lønmæssige, men vil gerne have aftalt spilleregler for, hvordan det nye sygehusfællesskab for 14 sygehuse skal føres ud i livet.

- Jeg vil da gerne have aftaler, som sikrer os indflydelse på fremtiden, og fornuftige aftrædelsesordninger, så medarbejderne kan se sig selv i et andet arbejdsliv. Da H:S blev dannet, var det jo mine kolleger, der måtte bøde for omlægninger.

Elsebeth Bjørnkjær håber, at de nye strukturer ikke bliver for specialiserede, sådan at det bliver det personale med kortest uddannelse, der bliver sparet væk.

- Når det sker, er der altid opgaver, som ikke bliver udført, siger hun.
 
Politisk pause - Det er aldrig rart at være i en situation med store forandringer, selvom man bagefter kan se, at det var rigtigt, det som skete. Derfor er det vigtigt, at vi er velinformerede og løbende får talt sammen, så vi holder hinanden a jour.

Jeg synes, at der er god information om strukturreformen, hvis man selv er opsøgende, siger fællestillids­repræsentanten.

Men én ting er de ansættelsesmæssige forandringer, noget andet er den politik, der skal stå bag styringen af et sygehusvæsen med 30.000 medarbejdere.

Politisk set er der meget stille om hovedstadens nye sygehussamarbejde, og politi­kerne kritiseres da også for at være bagefter deres kolleger i de øvrige regions­områder.

Amtsborgmester i Københavns Amt, Vibeke Storm Rasmussen siger til "Dagens Medicin", at der politisk ikke har været opbakning til at starte arbejdet med struktur­reformen før efter valget af de nye regionsråd.

Selv ønsker Vibeke Storm Rasmussen en sygehusstruktur, der ligner den, man har i Københavns Amt med sideordnede sygehuse, der alle rummer højt specialiserede afdelinger.

I H:S har man valgt en struktur med ét stort og meget specialiseret sygehus, nemlig Rigshospitalet, og en række mindre enheder, mens Frederiksborg Amt og Bornholm har små sygehus­enheder.

Til at forberede det nye sygehusfællesskab er der nedsat 42 specialgrupper, der skal kortlægge specialerne i regionen og beskrive den faglige status og udvikling.
 
Tilbage til november 2005