$name

Arbejdsmarkedspolitik
Et arbejdsmarked med store udfordringer!

- Regeringen fortsætter sin kurs overfor de ledige, midlet og nogle stramme

rådighedsregler.
Målet erfortsat at få flere i arbejde.

I det Storkøbenhavnske område er antallet af ledige og aktiverede faldet fra

maj 2004 til maj 2005 med 6,1% til 42.000, uden aktiverede faldt ledigheden

med 8% til 34.300.


Ifølge arbejdsmarkedsrådets beregninger, vil arbejdsstyrken falde svagt de

kommende år. Samtidig opleves en stigning i beskæftigelsen, hvilket betyder at

der på kort sigt vil kunne opleves en svag stigning i beskæftigelse i forhold til

sidste år.


Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har forsøgt at bevare optimismen

i forhold til regeringens målsætning om at skaffe 66.000 flere job frem til 2010.

Regeringen har blandt flere tiltag besluttet at unge under 25 år har pligt til

at tage en uddannelse, og det er kommunerne, der kan og skal sanktionerer

overfor de unge der ikke tager en uddannelse.


Der vil gå nogle år, inden nogen vurderer om de tiltag, der er gjort får en effekt.


Vi gør en indsats
Fagforeningen har gennem vores repræsentanter i råd og nævn forsøgt at påvirke
de beslutninger, der bliver taget på de områder, vi repræsenterer.

Vi har fortsat rekrutterings problemer indenfor social- og sundhedsuddannelserne,

og der er fortsat mangel på social og sundhedshjælpere.

Social- og sundhedsassistenterne er et flaskehalsproblem, og de prognoser

der findes, viser en meget beskeden vækst på området.

Der vil fremover være problemer med at skaffe relevant arbejdskraft, fordi

der er problemer med at rekruttere og fastholde uddannede medarbejdere

indenfor sundhedsvæsnet.


Vi vil derfor opleve at de kommunale/offentlige arbejdsgivere ansætter et

stigende antal ufaglærte medarbejdere på vores område.

Derfor prøver fagforeningen at få en dialog med arbejdsgiverne om, at vi ikke

skal have ufaglærte på vores arbejdspladser.


Vi vil arbejde for at der bliver indgået aftaler om uddannelse. Vi vil sætte fokus 
på faget og den faglighed og kompetence, som arbejdet med mennesker kræver.

Dårligt arbejdsmiljø presser ældre på efterløn
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen er ofte i medierne med
udtalelser om vigtigheden om at fastholde ældre medarbejdere. Men sådan går det ikke.

Arbejdsgiverne har ikke den store interesse i at rekruttere og fastholde

ældre medarbejdere.


Dette betyder at rigtig mange 60 årige "vælger" at gå på efterløn.

Undersøgelser viser, at ældre medarbejdere føler sig presset ud af arbejdsmarked,

og dermed oplever en forskelsbehandling, der er i strid med lovgivningen

på området.


En undersøgelse af sammenhængen mellem arbejdsmiljø og efterløn foretaget

af Arbejdsmiljøinstituttet viser, at der er et direkte sammenhæng mellem

et dårligt arbejdsmiljø og risikoen for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen viser, at job med krævende arbejdsstillinger med hyppige bøj

og vrid i nakke og ryg betyder størst tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

 

Samtidig vil regeringen gøre op med vores efterlønskultur, som den

kaldes, og har sat 7 millioner kr. af til en holdningskampagne, der retter sig

mod de ældre selv og arbejdsgiverne.


AMPU

Ampu dækker et samarbejde i det Storkøbenhavnske område med de FOA / PMF
afdelinger, der dækker området.

I Ampu deler vi erfaringer fra arbejde i råd og nævn, der har med arbejdsmarkedspolitik

at gøre.


• Vi forsøger at opstille fælles mål og retningslinier for alle FOA/PMF
   medlemmerder er i jobtræning.

• Vi udarbejder fælles pjecer, som kan bruges af medlemmerne og tillids og

   sikkerhedsrepræsentanter

• Vi har i samarbejde med FOA/ LFS, Social og sundhedsskolen i amtet,

   samt Københavns Socialpædagogiske


Seminarium afviklet 2 aktiveringsforløb, så ledige medlemmer kan få afklaret

om de ønsker en uddannelse indenfor social og sundhedsområdet

eller det pædagogiske område.


Vores samarbejde med de Københavnske FOA / PMF afdelinger har betydning

for det store fællesskab og netværk, der findes blandt vores tillidsvalgte.

Vi danner netværk som skal medvirke til at sikre og fastholde vores repræsentanter

i MED / hovedudvalg.


Vi finder styrke i et tæt samarbejde. De regionale og lokale beskæftigelsesråd

Kommunalreformen er blevet kaldt "Danmarkshistoriens største reform".

Stort set berører den alle politikområder, det gælder også beskæftigelsespolitiske

område.


Arbejdsformidlingen nedlægges, stat og kommune flytter sammen i lokale

jobcentre.


Landets kommuner sammenlægges fra nuværende 271 kommuner til 98

kommuner, og de 14 amter bliver til 5 regioner.

På det beskæftigelsesmæssige område udgør Hovedstaden, Sjælland og

Bornholm en region.


Den fysiske placering for vores regionskontor bliver i Roskilde og det ledes

af en regionsdirektør.


Beskæftigelsesregionens opgaver er at overvåge og analysere udviklingen på

det regionale arbejdsmarked, overvåge resultater og effekter af indsatsen,

samt reagere hvis resultaterne udebliver.

Det er beskæftigelsesministeren, der er ansvarlig for regionerne, og systemet
betyder, at det kun er ham, der kan træffe beslutninger, der er ingen
partsindflydelse, rådet kan alene vejlede ministeren og har ingen kompetence.


Vi har til opgave at udpege repræsentanter til Regionsrådet, og indstilling

til rådet skal finde sted her i november 2005. Fra fagforeningen sker det i et tæt

samarbejde med FOA afdelingerne i hele regionen.

De lokale beskæftigelsesråd Der etableres 18 lokale jobcentre i det Storkøbenhavnske område.

Der bliver 2 typer af jobcentre:

• B centre: Kommunen og staten samarbejder om indsatsen

• C centre: Kommunen varetager indsatsen alene.

Det betyder, at alle jobcentre varetager samme opgaver. Forskellen er hvem der

har ansvaret: kommunen eller staten.

LO og FOA har tilkendegivet at den bedste løsning er B centre, som består

af en kommunal og statslig enhed.


Målgruppen her er de ikke forsikrede, de forsikrede og virksomheder.

B centeret vil få 2 ledere, 1 for den statslige og 1 for den kommunale.

Lederen har ansvar for personalet samt økonomisk ansvarlig C centeret har
samme målgruppe af borgere, men her er det kommunalbestyrelsen
 der har det fulde ansvar for alle ledige/ikke forsikrede.


Vi ved at Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Høje-Taastrup
samt Københavns Kommune har søgt om at blive C centre.

Der skal til hvert lokalcenter indstilles 10 repræsentanter heraf skal 3 være

LO repræsentanter.


FOA/PMF forsøger at komme med indstillinger til samtlige lokalråd.

Ved oprettelsen af lokale beskæftigelsesråd nedlægges de sociale koordinationsudvalg, og opgaverne flyttes til lokalcentret.

Med de nuværende tilbagemeldinger fra kommunerne  i vores område, vild de lokale
beskræftigelsescentre blive etableret i løbet af de første 6 måneder af 2006.

Tilbage til beretning