$name

Amtets sygehuse og Kompetenceudvikling
- Uddannelse og kompetenceudvikling giver tryghed


På sygehusene og i psykiatrien i Amtet er det psykiske arbejdsmiljø så dårligt, at hele afdelinger har psykologhjælp af længere varighed.

Og nu mærker man manglen på faglært personale selv i de attraktive stillinger uden aften-nattevagt

og uden weekendvagt.

Konsekvenserne i de enkelte sager er også blevet alvorligere. Det kan være hele afdelinger på sygehuse, i psykiatrien, i hjemmeplejen eller plejehjem, der går ned.

Fagforeningens iagttagelser bekræftes af andre fagforeninger i FOA. Social- og sundhedsassistenterne søger på de afdelinger, hvor de får lov til at bruge deres kompetencer.

Og der er stor forskel på hvordan deres kompetencer bruges selv inden for samme rbejdsgiverområde.

Samme problem ser man ikke hos sygeplejerskerne. Her er der ingen tvivl om kompetencerne. Det burde der heller ikke være for Social- og sundhedsassistenter.

Om det er mangel på viden om Social- og sundhedsassistentuddannelsen eller mangel på vilje til at give og bruge assistenternes kompetencer er svært at sige.

Men vi oplever, at der på mellemlederniveau ikke er forståelse for Social- og Sundhedsassistenternes kompetencer.

Tanken nager om det kunne være anderledes, hvis man havde en faglig leder fra eget fagområde.

Det kunne være var med til at synliggøre og videre udvikle de kompetencer Social- og sundhedsassistenterne har.

I sygehusvæsenet haster det med at få sat gang i opgaveglidning og kompetenceudvikling.


Både i den akutte situation med mangel på personale, men også i fremtidens sygehusvæsen.

Der har været gang i projekter i amtet, men ikke alle er blevet til det de skulle. Opfattelsen derude er, at der mangler en overordnet politik.

Det er nogle områder hvor kompetenceudviklingen fungerer, men der er lang vej endnu.

Det er tankevækkende og spild af gode ressourcer, at vi skal kæmpe for at få lov til at bruge de kompetencer vores faggruppe har.Autorisation til Social- og sundhedsassistenter ville sætte kompetencestriden på plads. (læs beretning fra sektoren).

Viden og respekt

Når det er sagt, bør vi også gribe i egen barm. Der er ikke altid kø, når der udbydes kurser Og efteruddannelse.

Når der er to dages praktikvejlederkursus eller otte dages udvidede praktikvejlederkursus,

medicin kurser eller medicinfordybelses kurser.

Når der er opskoling af sygehjælpere og plejere bør der være kø for at komme med.

Viden giver sikkerhed og tryghed, og dermed også større respekt. Skulle årsagen være, at det kniber med at få fri til kurser, fordi der er travlt i afdelingen, skal det tages op i MED- /SU-udvalget eller med tillidsrepræsentanten.

Desværre har vi i vores grupper en vis tradition for, at have svært ved at forlade arbejdspladsen, fordi den dårlige samvittighed overfor patienter og kolleger tager over.

Vi er for flinke, det kommer vi til at betale for i sidste ende. Det er og bliver ledelsens opgave at

få erstatnings personale for kolleger, der er på kurser. Udviklingen går i stå, hvis der ikke er forståelse hos ledelserne for dette.

Akkreditering og Kvalitetssikring kræver, at alle efteruddanner og kompetenceudvikler

sig igennem hele sit arbejdsliv - gør man det ikke, er man dem, der godt kan undværes.

Tilbage til beretning