$name

En lur i arbejdstiden 

 
Natarbejde bliver mere overkommeligt, hvis man får lov at sove i tyve minutter - et såkaldt power nap. Det viser en undersøgelse foretaget på Rigshospitalet. I Lyngby-Taarbæk Kommune tager man ideen op 
 
Af Ulla Nygaard  

Ved at tillade en kort lur under nattevagten, får personalet nemmere ved at overkomme de uhensigtsmæssige arbejdstider. De får større velvære, de får bedre søvn i den periode, de har nattevagt og de får nemmere ved at vende tilbage til normal døgnrytme, når vagtperioden er forbi. De får ligeledes mere overskud til at deltage i sociale aktiviteter i fritiden.

Det viser en undersøgelse, foretaget på intensiv afdeling 4131 på Rigshospitalet. Igennem to måneder deltog medarbejderne i et forløb, hvor det blev tilladt at tage en kort lur under nattevagten. Efterfølgende er det blevet et fast tilbud på intensiv afdeling, at personalet på nattevagt kan power nappe, hvis der er mulighed for det.
 
 
Det dårlige arbejdsmiljø - Vores arbejdspladsvurdering både i 2000 og 2003 viste, at det var en belastning at have nattevagt. Det besluttede vi i sikkerhedsudvalget at gøre noget ved. Vi kunne ikke fjerne nattevagterne på intensiv afdeling, men vi kunne forsøge at gøre forhol­dene mere tålelige, fortæller afdelingssygeplejerske Hanne Dahl.

Hun kom til at stå for undersøgelsen i kraft af sin position som sikkerhedsansvarlig på intensiv afdeling, der har mest personale på nattevagt. Bedriftssundhedstjenesten bidrog til at gennemføre undersøgelsen, som bestod af en spørgeskemaundersøgelse før og under en projektperiode på to måneder.

- Personalet var inddelt i to grupper, hvor den ene fik lov at power nappe og den anden udgjorde en kontrolgruppe. Vi udleverede 205 spørgeskemaer - et for hver nattevagtperiode - og vi fik 175 retur. Konklusionen var, at det blev nemmere at klare nattevagten, nemmere at genfinde døgnrytmen efter perioden med nattevagt og  nemmere at overkomme sociale aktiviteter i fritiden.

Hanne Dahl siger om projektet, at det er det nemmeste projekt, hun nogen sinde har været med til at implementere.

- Der møder 12-13 på en nattevagt på Rigshospitalets intensiv afdeling, og hver enkelt melder til den ansvarshavende sygeplejerske, hvis man ønsker at power nappe. Det skal så passes ind i opgaverne, og man er meget villig til at tage over for hinanden, så der bliver mulighed for alle for at tage en kort lur, siger Hanne Dahl.

Et power nap er 20 minutters søvn, en tilstrækkelig periode til, at man falder i søvn og slapper af, men ikke så lang, at man falder i dyb søvn.

- Vi udleverede et æggeur, som man sætter til at ringe. Under projektperioden lånte vi en massagestol, som var den ene mulighed for at power nappe, en seng var den anden. Efter projekt­perioden købte vi massagestolen, og den er i dag et personale­gode, som benyttes flittigt også før og efter en vagt.
 
Et tilbud sat i system Hanne Dahl har skiftet job og er i dag afdelingssygeplejerske på amtssygehuset i Herlev på intensiv afdeling. Også her har personalet mulighed for at power nappe, men det foregår ikke så systematiseret som på Rigshospitalet.

- Det må vi tale om at få sat i system. Man skal nemlig hele tiden arbejde med tilrettelæggelsen af arbejdet, så det kan lade sig gøre at frigøre hinanden. Hvis vi har for øje, at vi skal holde i rigtig mange år og vil indrette arbejdsmiljøet så godt som muligt, kan power napping bidrage. Men nogen skal tage det op og sige, lad os gøre det her.

Hanne Dahl siger videre, at også kosten har indflydelse på, hvordan man helbreds­mæssigt klarer at have nattevagter.

- Det blev ikke taget med i undersøgelsen, men vi kunne se, at der er forskel på, hvordan man spiser, om man har familie eller man er single. Singler har tilbøjelighed til at tage for let på kosten, når de er på nattevagt, mens man i en familie alligevel køber ind og skal sørge for rigtige måltider.   
 
Det breder sig Hanne Dahl kommer gerne ud og fortæller om projektet på Rigshospitalet.  Hun har haft det godt med projektet og har gjort sig mange erfaringer med power napping.

- For få år siden var det fyringsgrund at sove på en vagt, i dag er det blevet et tilbud. Men det er væsentlig at understrege, at der er tale om et tilbud. Der er fortsat stærke holdninger til power napping, og ingen skal presses til noget, de er modstandere af, siger hun.

I Lyngby Taarbæk kommune har samarbejdsudvalget for den kommunale ældre­omsorg besluttet at indføre power napping i ældreplejen i en forsøgsperiode på et år.

- Vi har seks områdecentre i kommunen, og de har alle har sagt ja til at deltage i et projekt igennem det næste år. De seks områdecentre har alle udgangspunkt i et pleje­hjem og har faste nattevagter, siger fællestillidsrepræsentant René Petersen.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der 674 medarbejdere på ældreplejen og de ca. 55 stillinger er faste nattevagter.

- Vi har svært ved at tale arbejdsmiljøvilkår med de faste nattevagter, fordi vores møder foregår i dagtimerne. Men jeg håber, at projektperioden vil give nogle input til den arbejdsgruppe, der er nedsat.

René Petersen er med i arbejdsgruppen, som skal følge og evaluere projektforløbet.  De erfaringer, man skal til at gøre sig i Lyngby Taarbæk Kommune, samles op og evalueres i starten af 2006.
- Hvert område griber det forskelligt an.

Nogle steder findes muligheden inden for et bestemt tidsrum, andre steder er vilkårene anderledes. På Virumgård har man besluttet, at udgangspunktet er en spørgeskemaundersøgelse om personalets oplevelser af natarbejde, siger René Petersen.

Han håber, at forløbet med power napping vil starte en debat om arbejdsmiljøet generelt og om arbejdets tilrettelæg­gelse.
   
Uændret holdning Undersøgelsen fra Rigshospitalet viser, at power napping ikke ændrer personalets holdning til nattevagter. De er fortsat lige upopulære, og det forstår Hanne Dahl så udmærket.

- Natarbejde er en ufysiologisk måde at arbejde på. Vi er ikke indrettet til det. Man kan sammenligne kroppens træthed med den træthed, man oplever, når man er til fest.

På et tidspunkt når man gå-hjem-punktet. Hvis man går hjem, når det melder sig, kan man gå i seng og være nogenlunde udhvilet næste dag.

Nattevagten kan blot ikke tillade sig at gå, når hun rammer gå-hjem-punktet. Men her hjælper power napping. Det kan være med til at gøre nattevagterne lidt mindre uudholdelige, siger Hanne Dahl.

Tilbage til infoa juni 2005