$name

At brænde uden at brænde ud


I Vallensbæk Kommunes hjemmepleje sætter et pilotprojekt fokus på medarbejdernes ve og vel.
- Vi vil gerne have at medarbejderne brænder for deres arbejde, men de må ikke brænde ud. Sådan udtrykker projektleder Lis Fredborg sig om projektet.

Af Merete Astrup

Op på massagebænken og afslapning under Vibe Schønnemanns kyndige hænder. Bagefter skal konditallet op til musikken og der bliver motioneret med stræk og smidighed. De fleste ved, at motion og massage er godt og givende, men det styrker ikke kun helbredet.

- Motion modvirker også stress og nedtrykthed, og det giver medarbejderne et pusterum, hvor de kan tænke på sig selv, siger Lis Fredborg. Og det kan de for øvrigt også, når de ligger på bænken hos zoneterapeut Leila Eriksen.

Med ret til sig selv
Netop pusterummet og retten til at tænke på sig selv er et af omdrejningspunkterne i pilotprojektet. Det primære formål er at forebygge nedslidning og udbrændthed blandt hjemmeplejens 140 ansatte, og ud over motionen får de ansatte også tilbud om intern supervision og rådgivning.

Tilbuddene dækker dermed både de fysiske og psykiske behov og er til gavn for den enkelte medarbejder, for arbejdspladsen som helhed og for borgerne.

- Hjemmeplejens medarbejdere fungerer både som praktiske hjælpere, rådgivere og kontaktpersoner for borgerne, og en vigtig del af deres job er at lytte.

Men eftersom borgernes ønsker kommer i første række, glemmer man ofte sig selv. Med supervision og rådgivning får medarbejderne råd, ideer og opmuntring - de får ganske enkelt lov til at være dem, der læsser af, i stedet for at være dem, der lytter, forklarer Lis Fredborg.

Positive tilbagemeldinger
Pilotprojektet har kørt siden oktober sidste år, og løber frem til marts 2006. Der er netop blevet sendt et midtvejsskema ud, så de første evalueringer og erfaringer kan dokumenteres, men tillidsrepræsentant Ebba Johansen har allerede fået mundtlige tilbagemeldinger fra sine kolleger.

- De er glade, når først de kommer i gang. Ud over de konkrete tilbud er det rart at snakke med andre kolleger på tværs. Til motion mødes for eksempel dag- og nattevagter, som jo ellers aldrig møder hinanden. For nogle af kollegerne har det dog taget lidt tid at melde sig, siger Ebba Johansen, der fortæller at nogle har været berøringsangste.

- De har været nervøse for, om de nu blev valgt ud og registeret. De syntes, det var mærkeligt, at de skulle visiteres gennem lederen, og derfor har vi også opblødt visitationen, så den kan ske gennem tillidsrepræsentanter og gruppeledere. Det skulle lige fæstne sig hos kollegerne, at det var ok at melde sig.

Men hvorfor skal kollegerne visiteres?
- Fordi alle ikke kan komme til på samme tid og være væk fra jobbet på samme tid. Men tilbuddet gælder alle medarbejdere, understreger Ebba Johansen.

Før skaden sker
Projektets primære fokus er at styrke medarbejdernes fysiske og psykiske helbred inden skaden sker.

Som arbejdsplads er hjemmeplejen ofte truet af fravær på grund af sygdom, nedslidning, arbejdsskader, og problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Den forebyggende indsats henvender sig derfor til alle medarbejdere - ikke kun til dem, der er begyndt at mærke de første tegn på nedslidning eller dem, der allerede er sygemeldte.

- Ofte skyldes sygefravær mange små ting, som tilsammen vælter læsset. Vi forsøger at samle op i tide, så vi undgår en egentlig sygemelding, og derfor arbejder både FOA, ledelsen og medarbejderne tæt sammen.

Motion, massage, rådgivning og rundbordssamtaler er nogle af tilbuddene, men lige så vigtigt er det, at projektet i sig selv understreger over for medarbejderne, at der bliver taget hånd om dem og deres ganske krævende arbejdsvilkår.

Ingen - hverken arbejdspladsen eller medarbejderne - kan leve med et højt sygefravær, og med projektet skabes der en langt mere åben dialog om arbejdsmiljøet og dets vilkår.

Med til indsatsen hører også en tidlig dagpengeopfølgning (det vil sige før medarbejderen 4 ugers sygemelding) og en mere aktiv omskoling, som ofte begynder allerede inden ansættelsen ophører.
 
- Der kan opstå et tomrum fra en opsigelse til noget nyt iværksættes. Det prøver vi at fylde ud ved at give medarbejderne mulighed for at benytte vores aktiviteter i dette tidsrum, fortæller Lis Fredborg, men understreger, at hvis skaden først er sket, er det en anden slags behandling end det, som projektet kan tilbyde, der skal til.

Ebba Johansen tilføjer, at nogle kolleger er begyndt på stavgang i fritiden.
- Og vi har nogle tanker om at lave en idrætsforening, så der er flere sidegevinster med.

Permanent projekt?
-Vi gør en stor indsats for at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet, og i den forbindelse er det afgørende, at projektet løbende bliver evalueret med henblik på forbedringer, fortæller Lis Fredborg.
Selvom projektet kun er midtvejs, tyder de foreløbige evalueringer på, at en række af de centrale processer sættes tidligere i gang end før. Derfor er håbet naturligvis, at Vallensbæk Kommune vil gøre projektet permanent.

- Vi håber, at det lykkes at gøre projektet til et permanent tilbud. Kommunen har fra starten modtaget det meget positivt, og personalechefen følger projektet med henblik på, om det skal fortsætte. Kernen i det er jo, at Vallensbæk Kommune gerne vil passe på sine medarbejdere, og vi ved alle, at vi får problemer om 10 år, hvis vi ikke gør noget, siger Lis Fredborg.

I efteråret udsendes et endeligt spørgeskema til medarbejderne, for at evaluere hele forløbet.

Pilotprojekt Arbejdsfastholdelse i hjemmeplejen Vallensbæk Kommune løber frem til marts 2006. Et samarbejdsprojekt mellem Koordinationsudvalget og Det Sociale Partnerskab mellem FOA, Social- og Sundhedsafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen i Vallensbæk Kommune. Henvender sig til 130 ansatte.

Tilbud
∧ Rundbordssamtaler - formål at finde løsninger
∧ Motion og massage
∧ Zoneterapi
∧ Psykologbistand
∧ Intern supervision
∧ Rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede sociale problemer
∧ Tidlig dagpengeopfølgning

Tilbage til infoa juni 2005