$name

Sejren er vor

Bedriftssundhedstjenesten (BST) Københavns Kommune blev reddet, da SF's forslag blev vedtaget i Borgerrepræsentationen..
Der var spænding til det sidste. Fra at være sikker på at BST blev reddet, til at se et flertal, der smuldrede, endte det godt.
Muligvis med nyt navn, men med samme kapacitet.
  
Af Merete Astrup
 
Nu tør Tage Christensen, faglig sekretær i fagforeningen, at hive proppen af champagneflasken. Den har ligget klar fra før jul, hvor det efter ugers hårdt benarbejde tilsyneladende var lykkedes for de faglige organisationer, og Hovedsamarbejdsudvalg, at bane vejen for, at BST i Københavns Kommune blev bevaret med sin nuværende kapacitet.

Godt han ikke inviterede til champagnegalop på det tidspunkt, for kort efter årsskiftet så situationen helt anderledes ud. Da var et positivt flertal for at bevare BST ændret til et mindretal, idet socialdemokraterne blev i tvivl. Indtil da havde det alene været Dansk Folkeparti, der ikke ville være med. Det vil partiet stadig ikke.

Men flertallet i BR, inklusiv Socialdemokraterne stemte for SF´s forslag, men uden ekstra   bevillinger. Således bliver BST bevaret med nuværende kapacitet. Det vil sige med personale og viden.

SF`s forslag lød:
Pengene skal findes ved et kassetræk på 3,5 millioner i 2005, og de manglende syv millioner kr. i 2006 skal indarbejdes i budgettet.
 
Langt træk
Regeringen fik i efteråret vedtaget sin lov om at fjeren BST pligten, hvilket økonomisk indebærer at arbejdsgiverne, i dette tilfælde Københavns Kommune, skal bære den fulde udgift til driften.
Tidligere fik kommunen bloktilskud fra staten.

 - Da vi fik nys om, at Københavns Kommune havde planer om at likvidere BST, tog vi affære, fortæller Tage Christensen.

I de sene efterårsmåneder op til jul, blev Sundheds - og Omsorgsudvalget løbet på dørene, og turen gik også til Familie - Arbejdsmarkedsudvalget, begge deres forvaltninger havde nemlig indstillet til Økonomiforvaltningen at nedlægge BST.

En af de personer som står til invitation til et glas champagne, er administrerende direktør i Sundhedsforvaltningen, Jesper Fisker.

-Han var den eneste af embedsmændene, der opfyldte sin oplysningspligt. På den måde fandt vi ud af, hvad der var gang i, fortæller Tage Christensen.
   
Solidt arbejde
Efter foretræde, breve og udtalelser og andet godt lobbyarbejde i de politiske udvalg.
Efter solidt arbejde i Hovedsamarbejdsudvalget og Hovedsikkerhedsudvalget og på B- siden i BST nævnet, så det kort før jul ud til, at der var skabt politisk flertal for at bevare BST.

Så det var lige før champagne proppen sprang.
I stedet sprang økonomiforvaltningen ud, med et forslag til at etablere (bevare) den tværgående arbejdsmiljøenhed men med brugerbetaling. Det vil sige, at de enkelte udvalg skulle betale kontingent efter antal af medarbejdere.

- Så måtte vi i gang igen. Vi kunne ikke acceptere kontingentet. Det er helt håbløst, at den enkelte forvaltning og den enkelte arbejdsplads skal sidde og tage stilling til om, man har råd til at løse et arbejdsmiljøproblem, siger Tage Christensen.

Mails og udtalelser flød i lind strøm til Økonomiudvalgets møde den 8. marts. Og dagen forinden havde Tage Christensen sammen med Michael Juhl, DSR Hovedstaden foretræde for Økonomiudvalget, og senere på dagen kom flere faglige organisationer.
Første skridt på vej mod sejren blev taget, da SF's forlag blev vedtaget med 6 stemmer mod 4 i Økonomiudvalget.
 
Punkt 26
Torsdag den 17. marts sent om aftenen i Borgerrepræsentationen.
Dagsordenens punkt 26: Forslag om at bevare BST i med sin nuværende kapacitet.
- Målet blev nået, BST er reddet, ingen tvivl om det, siger en glad og tilfreds Tage Christensen, dagen derpå.

- Desværre gik der rod i debatten om finansieringen, så den er ikke på plads endnu. Socialdemokraterne mente, at det var forligsbrud (budgetforliget for 2005 - red.) at give en ekstra bevilling.

Men hvis pengene skal tages inden for budgettet vil det koste stillinger både i Sundhedsforvaltningen og Familie- Arbejdsmarkedsforvaltningen. Så den kamp har vi tilbage at kæmpe, og den tager vi derfra, siger Tage Christensen.

- Og champagne proppen, kommer den af flasken?
- Ja, der er ingen grund til at "hænge med næbet". BST er reddet, og i det
lange forløb har der været tale om et fantastisk samarbejde og et solidt benarbejde. 
 
Tilbage til April 2005