$name

Giv medarbejderne fair play
ved kommunalreformen!


Mange af fagforeningens medlemmer bliver berørt af kommunalreformen 1. januar 2007. Det gælder først og fremmest de ansatte i Københavns Amt og  H:S, som bliver en del af den ny Region Hovedstaden.

af formand Palle Nielsen

Vi står her overfor 3 store udfordringer:
- Medlemmernes fremtidige ansættelsesvilkår i det somatiske sygehusvæsen
- Medlemmernes fremtidige ansættelsesvilkår i den behandlende psykiatri
- Medlemmernes fremtidige ansættelsesvilkår i socialpsykiatrien og de sociale institutioner.

Regionen skal tage sig af det somatiske sygehusvæsen og den behandlende psykiatri. Regionen får ansvar for at videreføre og udvikle tilbud inden for socialpsykiatrien, som kommunerne ikke selv kan tilvejebringe. Derudover får regionen ansvar for at drive og udvikle tilbud på det sociale område som kommunerne ikke kan eller vil drive.

Vi må desværre konstatere, at regeringen ikke er indstillet på at give medarbejderne den fornødne tryghed med en job-garanti. Derfor har forbundet og HK-Kommunal i fællesskab på medarbejdernes vegne opfordret Folketinget til at tilkendegive, at de ansatte kan regne med fair play, når reformen træder i kraft 1. januar 2007. Det hedder bl.a.:

"Vi fornemmer en klart stigende bekymring hos de ansatte for at jobbet kan ryge sig en tur som følge af kommunalreformen. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne har vi aftalt en løn-garanti, som vil hjælpe kommunalreformen på vej. Men løn-garantien er ikke så meget værd, hvis der kommer store fyringsrunder.

Hvis regeringen mener, hvad den siger - nemlig at de ansatte skal følge med opgaverne - så bør det heller ikke være svært at tilkendegive, at personaletilpasninger kan ske ved naturlig afgang".

Det er besluttet at der nedsættes et Midlertidigt Tværgående Hovedsamarbejdsudvalg, som skal sikre at medarbejderne inddrages i omstillingsprocessen på tværs af de enheder, der skal indgå i regionen. Udvalget, hvor fagforeningen er repræsenteret, holder sit første møde i begyndelsen af april måned.
 
Den 18. april afholder FOA-afdelingerne en temadag for alle tillidsrepræsentanterne i området.
I fagforeningen er vi i gang med at etablere et tæt samarbejde med de andre FOA-afdelinger i København, Frederiksborg Amt og Bornholms Regionskommune, således at vi i fællesskab får skabt de bedste vilkår for medlemmerne. Samtidig er det aftalt med forbundet, at vi får ansat en regionskonsulent, som skal bistå os i koordineringen af opgaver og samarbejde mv. frem til foråret 2007.

Fagforeningen er også i gang med at koordinere samarbejdet i de kommuner, der bliver berørt af reformen.

Vi vil sørge for, at medlemmerne løbende bliver informeret i infoa og vi forventer en række andre initiativer, bl.a. møder ude på arbejdspladserne.

Region Hovedstaden på nettet
Du har mulighed for at læse om Region Hovedstaden og arbejdet frem til regionen er en realitet 1. januar 2007 på nettet:
www.regionhovedstaden.dk
 
Tilbage til April 2005