$name

FOA grupper frygter fremtiden

 
Plejepersonalet på Amager Hospital frygter for deres job, efter at ledelsen har indført ansættelsesstop for deres grupper.
- Vi kan kun opfatte ansættelsestoppet som en afvikling af vores faggrupper, siger Pernille Suksdorf, social- og sundhedsassistent.
  
Af Merete Astrup
 
"Kvalificeret ansættelsesstop". Sådan kalder ledelsen på Amager Hospital deres stop for ansættelse af social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og plejere.

I det begreb ligger, at der på visse afdelinger fremover kun skal ansættes sygeplejersker i de funktioner, som i dag varetages af FOA grupperne.
 
Uroen ulmer
- Vi finder det helt uacceptabelt, og vi mener i den grad, at ledelsen svigter os. Ledelsen er altså også ledelse for vores grupper.

- Vi modtog beskeden, som kort lyder på, at der fremover skal ansættes sygeplejersker i stedet for social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og plejere. Vores grupper skal slet ikke være i akutmodtagelsen, fordi der er brug for "kompetent personale".

Hvis man mener, vi ikke er kompetente, bør man udvikle os i stedet for at afvikle os, siger Pernille Suksdorf, som også er sikkerhedsrepræsentant.

Social- og sundhedsassistenterne, de gamle sygehjælpere og plejerne har i årevis,
været betragtet og brugt som kompetent personale.

- Vi har været med til at oplære nye sygeplejersker, og sygeplejestuderende. Vi har specialiseret os og kvalificeret os i afdelingerne. Vi arbejder i nogle afdelinger nærmest på lige fod med sygeplejerskerne.

I øvrigt har vi altid været gode nok, når det brænder på, og når der var mangel på sygeplejersker, Så vi må da undre os over, at vi pludselig ikke er kompetente til at være ansat på Amager Hospital.
 
Godt team
Hverken Pernille Suksdorf eller fællestillidsrepræsentant Winnie Katz, underkender, at sygeplejerskerne har mere teori i deres uddannelse.

Tværtimod understreger de, at samarbejdet fungerer glimrende på gulvet, fordi de to uddannelser supplerer hinanden.

Så meget desto mere besynderligt er det, at man vil afvikle en god faggruppe.  
- Vi vil meget gerne bevare det gode samarbejde med sygeplejerskerne, men det er svært, når ledelsen forsøger at spille os ud mod hinanden.

Det er i sidste ende ledelsens ansvar, at få et godt arbejdsmiljø. Der ud over synes vi, at det er mangel på respekt for vores grupper,
at behandle os på den måde, siger Pernille Suksdorf.

- Vi udgør netop et godt team via vores forskellige kvalifikationer, og sygeplejerskerne frygter ligesom vi, at det gode team bliver sat over styr af ledelsens planer, siger Winnie Kats.
 På Amager Hospital er der brugt for mange penge på vikarkontoen. Fordi det har været umuligt at skaffe sygeplejersker.

Blandt andet derfor rejser Pernille Suksdorf tvivl om, hvorvidt ledelsens målsætning om kun at ansætte sygeplejersker holder.

- Skyldes ansættelsesstoppet at ledelsen går efter at Amager Hospital skal blive "bedste hospital" i forbindelse med akkrediteringen, der netop har fundet sted?

 - Det er svært at sige, men man kan da ikke lade være at tænke tanken. Men det er mærkeligt, at man har en forholdsvis ny uddannelse som social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvis man ikke vil bruge den, funderer Pernille Suksdorf.
 
Tilbage til April 2005