$name

En modig beslutning

 
- En sejr til os og til arbejdsmiljøet. Jeg synes, at det er modigt af de politikere, der har rettet deres beslutninger ind efter, at de har lyttet til vores argumenter.
Ordene er Vibeke Jensens, fællestillidsrepræsentant i Københavns Kommune, og de falder efter at Borgerrepræsentationen har vedtaget at bevare BST.
- Men ærgerligt, at der gik kludder i finansieringen
  
Af Merete Astrup
 
- Sådan som arbejdsmiljøenheden ser ud nu, svarer den til det, vi har anbefalet, siger Vibeke Jensen, og jeg har stor respekt for de politikere, som har turde træffe deres beslutninger efter at have lyttet til vores argumenter.

Og de har virkelig hørt efter. For de første udspil der lå i efteråret til de politiske udvalg i Sundhedsforvaltningen og Familie - Arbejdsmarkedsforvaltningen ville have splittet den fælles arbejdsmiljøindsats ud i små enheder, Og de enkelte forvaltninger skulle selv betale for at få løst deres arbejdsmiljø, og så var der kun halvt så meget økonomi som i den nuværende BST.

- Det havde været fuldstændig ødelæggende. Derfor tog vi også allerede i efteråret fat på Københavns Kommunes egen vision om, at kommunen skal være foran i arbejdsmiljøarbejdet.
Den formulering kunne kommunen godt være bekendt med vores nuværende BST.

Den er en af de bedst fungerende i landet, og vi har samlet en enorm faglig kapacitet og viden
siger Vibeke Jensen.

Hun er glad for, at politikerne hurtigt indså, at det var godt at bevare den fælles arbejdsmiljøindsats, frem for at sprede denne viden i små enheder, som aldrig ville kunne oparbejde den samme kapacitet.

- Den nuværende BST høster stor anerkendelse, tillid og tryghed på arbejdspladserne, både fra ledere og medarbejdere, og den ekspertise på arbejdsmiljøområdet vil ikke kunne fastholdes, hvis ikke finansieringen er fælles. Så det er af meget stor betydning, at den del også kommer på plads.

Det er ikke til at have med, at gøre hvis vi ude på arbejdspladserne konstaterer, at der er et arbejdsmiljøproblem, og skal til at finde ud af, om vi har råd til at løse det.

Det var de tre udvalg: Sundheds- og Omsorgsudvalget, Familie- Arbejdsmarkedsudvalget og Ungdoms- og Uddannelsesudvalget, der udtalte støtte til at bevare BST og dermed støtte de faglige organisationer og Hovedsamarbejds- og Sikkerhedsudvalg.

- Derfor påpegede Kontaktudvalget i sin kommentar til Økonomiudvalgets møde, at der skal findes 3,5 millioner kr. i indeværende år, og 7 millioner kr. i 2006.

Jeg synes, det er dejligt at opleve politikere udvise det mod, at tage vores argumenter til sig, men jeg er skuffet over, at nogle ikke vil tage finansieringen med, som det skete i BR torsdag aften, siger Vibeke Jensen.

Forløbet har været langvarigt, så det er i sidste øjeblik at BST er reddet.
- Jeg ser ikke finansieringsproblemet, som noget der kan ødelægge BST, og det er vigtigt.


Den lange proces på næsten syv måneder har medført, at de ansatte i BST har levet i usikkerhed for BS's fremtid, hvilket har fået nogle enkelte til at rejse.

Flere ville være rejst, hvis sagen havde trukket ret meget længere ud. Og så havde det været svært at bygge kapaciteten op på ny, kommer det fra Vibeke Jensen.

Med beslutningen om den tværgående arbejdsmiljøenhed og fuld finansiering har vi muligheden, for at være foran i arbejdsmiljøindsatsen, mener hun.
 
Tilbage til April 2005