$name

Nyt image på skolebesøg

 
Hun haren uddannelse foran sig og fagforeningen bag sig.
Hun vil fremover følges med fagforeningens repræsentanter, der en gang måneden besøger Social- og Sundhedsskolerne.
Kig efter hende og få svar på dine mange spørgsmål hos fagforeningens repræsentanter.
 
Af Merete Astrup
 
Hun er ægte nok. Kvinden på fagforeningens nye rullegardin er elev på social og sundhedsskolen i København. Hun er nu hovedpersonen i fagforeningens nye præsentationsmateriale ved skolebesøgene.

Sammen med Christian Sonne Christensen, Kosna Savage og Ebba Johansen, som står spillevende ved disken, havde hun sin debut på Social- og Sundhedsskolen i Brøndby mandag d. 6.september.

Der er trængsel omkring disken med det grønne og røde FOA logo og stativet med infoa og FOA Bladet.

Christian, Kosna og Ebba svarer beredvilligt og smilende på de spørgsmål, som eleverne har.
De tre er til at få øje på i deres koboltblå T-shirts.

Denne mandag er det fortrinsvis social- og sundhedsassistenter, der henvender sig. Social- og sundhedshjælperne starter først ugen efter.
 
Kan jeg flytte over
De fleste af de elever, der henvender sig, er organiseret i en anden faglig organisation. En er i SiD, en anden i LFS, en tredje i HK, grafisk.

- Du kan godt blive stående i HK, men du kan ikke få den hjælp, vi kan give dig.
Det er os der har forhandlingsretten for dig, og det er os, der kan yde dig hjælp og vejledning, hvad enten du får problemer eller du blot har nogle spørgsmål til dit fag eller dine løn og arbejdsvilkår, forklarer Ebba Johansen til eleven i HK.

- Jamen har jeg de samme rettigheder, og får jeg min anciennitet i a-kassen med mig, spørger hun.
Ebba kan svare bekræftende på det hele.

Hun udleverer fagforeningens velkomstmappe og forklarer eleven, hvordan hun skal udfylde det skema, der ligger i til overflytning. 

Når du har udfyldt det og sender det, går overflytningen automatisk, og du får besked.
Lignende spørgsmål får Christian og Kosna.

- I tilfælde som her, hvor eleverne er fagligt organiseret er det ofte de spørgsmål vi får.
Når det er social- og sundhedshjælperne, er der en del, der aldrig har været organiserede, og så er spørgsmålene mere omkring, hvad fagforeningen er, og hvad fagforeningen kan gøre, og hvad det koster at være medlem, fortæller Christian da køen er ved at tynde ud.

- Prisen er et gennemgående spørgsmål hos alle, tilføjer Kosna.
Hun har netop diskuteret fagforeningens nødvendighed med en elev, hvis udgangspunkt var at hun ikke kunne bruge fagforeningen til noget.

"I kan jo ikke engang skaffe os en ordentlig løn", som hun sagde.
Den begrundelse lod Kosna sig ikke nøje med. Hun tog tråden op, og gav sig god tid til at argumentere med eleven.

- Meget af det skyldes fordomme og uvidenhed, og det endte da med, at hun meget gerne ville have vores materiale og blade med hjem. Og hun lovede at læse det hele, smiler, siger Kosna.
Sådan går det i mange tilfælde.

Faktisk har fagforeningen en fin elevstatistik.
Når Christian Sonne Christensen ikke er på skolerne, arbejder han i fagforeningens medlemsafdeling på Godthåbsvej, og han er en af hovedkræfterne bag det nye elev materiale.

- Et flot materiale og et godt blikfang gør det selvfølgelig ikke alene. Men vi bliver lidt mere synlige i skolernes kantine, og det håber vi selvfølgelig vil trække endnu flere til os, når vi er der i frokostpausen. Under alle omstændigheder kan man se, at vi er her, det tror jeg er godt, siger Christian, som er tilfreds med forløbet denne mandag.