$name

Lønkaos i København endte er i arbejdsretten

Fire måneders lønkaos i Købehavns Kommune, fik FOA til at indklage kommunen for overenskomstbrud. Efter et fællesmøde uden resultat, sendte FOA sagen videre i Arbejdsretten.
 
Af Merete Astrup

Flere tusinde medarbejdere har arbejdet mere eller mindre gratis for Københavns Kommune i de sidste fire måneder, måske fem, når vi runder lønudbetalingen 1. oktober.

Der er så mange fejl i lønudbetalingen efter, at kommunen har udliciteret udbetaling af løn til firmaet Accenture. Fejlene har svinget fra at medarbejdere overhovedet ingen lønsedler har fået til, at de har fået en månedsløn på 74 kroner, og mange medarbejdere mangler tusinder af kroner i lønnen.

Skadesløse
FOA Social- og Sundhedsafdelingen rettede i august henvendelse til Sundhedsforvaltningen og havde et møde med sundhedsdirektør Jesper Fisker, som loveder et der ville blive rettet op på fejlene.

Det var lettere sagt end gjort, i hvert fald var der stadig total kaos i lønudbetalingerne i september.
- Det er helt uacceptabelt, siger formand for FOA, Social- og Sundhedsafdelingen Palle Nielsen. Folk har regninger og udgifter, som ikke tager hensyn til, at der er kaos i lønsystemet i København.

I begyndelsen af september indklagede FOA, via LO Københavns Kommune for overenskomstbrud.
Et fællesmøde mellem FOA/LO og kommunen, den 15. september endte resultatløst.

Københavns Kommune ville ikke påtage sig anklagen for overenskomstbrud under henvisning til, at kommunen arbejder på højtryk for at få løst problemerne.

FOA krævede blandt andet, at de ansatte holdes skadesløse for tab som følge af manglende eller forkerte lønudbetalinger. Men kommunen vil ikke tilkendegive, at deres ansatte holdes skadesløse.
Så fællesmødet resulterede i at FOA og LO begærede sagen hastebehandlet i arbejdsretten, med krav om, at Københavns Kommune dækker alle udgifter, som man måtte påføre medlemmerne ved, at de ikke får løn eller får for lidt i løn. Det være sig renter, morarenter, gebyrer og ekstraudgifter, som medlemmer får, fordi de ikke får korrekt løn.

Desuden kræves Københavns Kommune idømt bod for overenskomstbrud, der består i, at tusindvis af medarbejdere ikke får den løn som aftalt i overenskomsten.

Løfter er ikke nok
Dennis Kristensen, formand for FOA, sagde efter fællesmødet:
- Det er en meget skuffende optræden, vi har set af Københavns Kommune. Løfter om bedring i en sådan sag, gør det ikke alene.

I fagforeningen arbejder sagsbehandlerne også på højtryk.
Helle Gaarslev sagsbehandler, siger:
- Vi gør alt, hvad vi kan for at få udbetalt a conto beløb til medlemmerne, når de henvender sig til os. Det gør vi på flere måder.

Først kontakter vi arbejdsgiverne, for at få dem til at udbetale a conto beløb, og det lykkes i de fleste tilfælde. Hvis ikke går vi videre til Københavns Kommune, hvor vi bliver henvist til omstillingsbordet i Accenture. Og der kan gå en rum tid inden vi komme i kontakt med nogen.

Helle Gaarslev siger videre, at hun er nødt til at vurdere de enkelte henvendelser og behandler de alvorligste først.

Hun får også mange henvendelser fra forstandere og ledere, der ønsker vejledning.
Firmaet Accenture vandt udbudsrunden for et år siden, da Københavns Kommune sendte lønsystemet i udbud.

Aftalen med Københavns Kommune er Accentures første på det kommunale område.
 Palle Nielsen,  erindrer om, at det ikke manglede på advarsler, da kommunen besluttede at udlicitere lønsystemet.

- Vi var flere faglige organisationer, der frarådede kommunen at udlicitere, og det er ærgerligt at skulle sige "hvad sagde vi", men vi må konstatere, at firmaet ikke kunne leve op til løfter og forventninger. Og tiden vil vise, om Københavns Kommune sparer de 43 millioner kr. som var argumentet for udlicitering.

Uanset hvad, så er der tusinder af ansatte, der er kommet i knibe, det er en dyr pris. Det er  uacceptabelt, at en så stor arbejdsgiver ikke har styr på lønudbetalingen.
Følg udviklingen på www.foa.dk/sosu