$name

Nej til Ny Løn ja til mere i løn!

 
Overenskomsterne udløber den 1. april næste år og her i oktober måned starter så den næste periodes overenskomstforhandlinger (OK-05).

Ved overenskomstforhandlingerne i 2002 blev det et meget knebent ja til det samlede resultat. Et resultat, som efterfølgende blev et sandt mareridt for FOA, da de nye arbejdstidsaftaler på SOSU-området trådte i kraft den 1. april 2003.

Der har ofte været givet udtryk for, at der er langt fra medlemmerne til forhandlerne og,  at det er svært at genkende medlemmernes krav med det endelige resultat Ønsket om, at forhandlingerne kommer tættere på medlemmerne har medført et ændret forhandlingssystem, hvor de enkelte forbund selv forhandler de fleste spørgsmål.
 
Tidligere blev alle generelle og tværgående overenskomstkrav forhandlet af forhandlingsfællesskabet KTO. Nu forhandler KTO kun generelle lønstigninger, reguleringsordninger, overenskomstperiodens varighed samt andre specifikke spørgsmål. Det betyder blandt andet, at alle rammeaftaler som udgangspunkt forhandles af de enkelte forbund. Forbundene kan dog aftale at andre spørgsmål kan forhandles i KTO.
 
Sundhedskartellet med Dansk Sygeplejeråd er gået ud af KTO og er ikke med i KTO-fællesskabet mere. Sygeplejerskerne er af den opfattelse, at de kan opnå et bedre resultat udenom fællesskabet. Der er ingen tvivl om, at der ude på arbejdspladserne vil være stor opmærksomhed på, om det vil lykkes sygeplejerkerne at opnå et bedre resultat end vores grupper. I så fald vil det ikke være befordrende for et FOA-ja til et overenskomstresultat.
 
I FOA betyder den nye forhandlingsmodel, at det er de fire sektorer, der har ansvar for forhandlingerne. De enkelte faggruppers faglige udvalg inddrages i forhold til faggruppens specielle krav.  Det bliver således sektorformand Karen Stæhr, der bliver forhandlingsleder for fagforeningens medlemmer. Sektorerne kan dog aftale, at inddrage forbundsformanden under forhandlingerne.
 
I fagforeningen har vi arbejdet med overenskomstkrav i forsommeren. Krav er samlet ind gennem tillidsrepræsentanterne. Alle krav er efterfølgende blevet sammenskrevet. Herefter har tillidsrepræsentanterne drøftet og prioriteret fagforeningens krav på et møde den 14. juni 2004.
 
I forhold til de generelle og tværgående krav, så er der to ting der har været gennemgående i kravene: 
  • Afskaffelse af Ny Løn i den form vi kende den i dag
  • Mere i løn til alle gennem generelle lønstigninger. Lønstigninger som også er mærkbare allerede i 2005
 
I forhold til de specielle krav (SOSU-overenskomsten/neurofysiologiassistentoverenskomsten/leder- og mellemlederoverenskomsten) kan bemærkes:
 
  • Forbedringer af arbejdstidsreglerne
  • Faste regler for ansættelse af ufaglærte
 
I fagforeningen vil vi løbende indkalde tillidsrepræsentanterne til strategimøder. Her vil vi orientere om selve forhandlingsforløbet samt drøfte delresultater og strategi for det videre arbejde. Det er vigtigt, at tillidsrepræsentanterne er med i hele processen, således at de er "klædt på" til at anbefale/ikke anbefale et endeligt resultat.
 
I forbindelse med arbejdstidsaftalerne har jeg været ude på mange arbejdspladsbesøg. Her havde vi en rigtig god dialog om arbejdstidsaftalerne, men også om de mange, som ikke deltog i urafstemningen ved OK-02. På møderne gav jeg udtryk for håb om et lige så stort engagement ved OK-05, som jeg har oplevet omkring arbejdstidsaftalerne.

Så jeg skal meget anbefale, at du følger med i de kommende måneders forhandlinger, således at du er velinformeret og tager stilling, når du skal afgive din stemme til det endelige resultat ved urafstemningen. Du kan følge forhandlingerne gennem din tillidsrepræsentant, fagforeningens hjemmeside (www.foa.dk/sosu) eller forbundets hjemmeside (www.foa.dk)
 
 
Fagforeningens tillidsrepræsentanter drøftede og prioriterede følgende generelle/tværgående krav den 14. juni 2004:
 
1.  Generelle lønstigninger
2.  Reguleringsordningen
3.  TR-vilkår
4.  Tryghed
5.  Pension
6.  Ferie
7.  Barsel