$name

Form din egen efteruddannelse

 
AMU-kurser er gratis og behøves ikke længere at være tilrettelagt som ugekurser. Social- og sundhedsskolen i Fensmarksgade har frigjort en medarbejder til at udvide samarbejdet med arbejdspladserne.
 
Af Hanne Bros
 
 
Betty Lillevang har fået ny titel: AMU-udvikler.
Det betyder, at hun for social- og sundhedsskolen i København skal sørge for at fortælle arbejdspladserne om de nye muligheder i arbejdsmarkedsuddannelserne, der for nemheds skyld forkortes AMU.

Det nye i AMU er kort fortalt, at kurserne er blevet mere fleksible. Det behøves ikke at være et ugekursus, man melder sig til, men emnet eller kurset kan tages på deltid eller splittes op på enkelt dage, alt efter hvad der passer den enkelte arbejdsplads.

- Vi lægger op til et tættere samarbejde med arbejdspladserne, fortæller Betty Lillevang. Og det gælder både indhold og placering. AMU-kurser kan afkortes eller skæres over, så det passer til medarbejderne. Og forløbene kan holdes på arbejdet eller på Social- og Sundhedsskolen.

- Selvom du får en landsdækkende kompetence, så kan du "tone" emnet til lige præcis det plejehjem, der for eksempel gerne vil have lagt vægt på yngre hjerneskadede, siger hun som et eksempel.

Betty Lillevang gør opmærksom på, at interesserede ikke bare skal kigge i Social- og Sundhedsskolens kursuskatalog efter relevante kurser.

- Vi har også fået en ny mulighed, der hedder IKU, som er en slags forkursus, som du kan bruge som en systematisk metode til at fastlægge behov for uddannelse, når der sker en ændring i arbejdets indhold.

- Det kan f.eks. være, at din hjemmepleje-enhed begynder at bruge de små håndholdte lommecomputere, så det kunne være relevant at fastlægge en plan for alle medarbejderes kompetencer indenfor computere. På teknikområdet kan der typisk være stor forskel på, hvor meget medarbejderne kan og ved i forvejen, så derfor skal alle ikke nødvendigvis starte samme sted.
 
Ansøgningsfrister
AMU-kurser er gratis, og du får enten løn fra dit arbejdsplads eller kursusgodtgørelse, der svarer til højeste dagpengesats i de dage eller timer, kurset varer. Din arbejdsgiver får godtgørelsen, hvis de i stedet giver dig løn.

Der er stadig mulighed for at komme på nogle af efterårets ugekurser. I dag, 1. oktober, er der ansøgningsfrist på ugekurset "Socialpsykiatri - fagligt samarbejde" - og der er planlagt et lignende kursus med søgefrist om 14 dage, nemlig den 15. oktober.
 
Den 22. oktober er der frist for "Pleje og behandling af diabetikere" og den 29. oktober gælder det om at have aflevereret sin ansøgning til henholdsvis kurset "Sorg og krise" og "Medicinadministration".
 
Betty Lillevang giver gerne yderligere oplysninger om muligheder og arbejdspladsbesøg angående AMU og IKU. Du kan ringe til hende på SOSU-skolens telefon 35287100 eller skrive en mail til: bettylillevang@sosu.kk.dk