$name

Nedskæringer på hjemmeplejen igen igen
 

I løbet af de næste fem år skal de københavnske plejehjem sparer 196 millioner kroner, og i hjemmehjælpen skal der spares 122 millioner kroner.
Forslaget kommer fra økonomiudvalget og overborgmester Jens - Kramer Mikkelsen
.
  
Af Merete Astrup
 
Sundhedsborgmester Inger Marie Vierø- Bruun, har udtalt til Jyllands Posten, som har omtalt besparelserne, at man ikke kan holde dem hemmelige.

- Vi bliver nødt til at se i øjnene, at vi igen risikerer et ældreområde med et meget dårligt image, siger hun.

Hun mener endvidere, at besparelserne vil få konsekvenser i form af personaleafskedigelser.
Besparelserne er en del af de såkaldte demografitilpasninger, som kommunen har indført.

Det vil sige, at tilførelsen af penge til området skal reguleres efter antallet at borgerne. Ifølge prognoser falder antallet af ældre i Københavns Kommune de kommende år.

Marianne Jensen, næstformand i fagforeningen er målløs.

- Jeg ved næsten ikke hvad jeg skal sige. Dette forslag er helt absurd. Vi bliver ved at dokumentere, at både hjemmeplejen og plejehjemmenes medarbejdere løber så stærkt, at vi er storproducenter af nedslidningsskader både fysisk og psykisk.

Senest kunne vi B. T læse endnu en artikel om, at de ældre på plejehjemmene ikke engang kan komme ud i frisk luft en gang daglig, som både fanger og kæledyr er lovsikret retten til.

Det er muligt at antallet af ældre i kommunen falder, men de er tilbage kræver mere pleje end for blot få år siden, det fortæller tal ikke noget om.

Og endelig ville det ikke bare klæde politikerne, det burde være en pligt for dem, at bruge tiden med færre ældre til at rette op på de skader, som tidligere nedskæringer og effektiviseringer har forårsaget både i hjemmeplejen og på plejehjemmene, siger Marianne Jensen.

Næstformanden advarer mod den udvikling, som Københavns Kommune har gang i.
En udvikling som om ganske få år betyder, at der ikke er noget fagligt uddannede personale til at arbejde på plejehjemmene og i hjemmeplejen.

- Kommunens egne oplysninger fortæller med klare tal, at hver femte ansat inden for området er ufaglært allerede nu, pointerer Marianne Jensen.

Hun henviser endvidere til de mange undersøgelser der viser, at et godt arbejdsmiljø, hvor personalet får lov at bruge deres faglighed og kompetencer, giver de bedste resultater.

Eller som en social- og sundhedsassistent på plejehjemmet Nybodergården, siger i B.T. s reportage:
"Jeg ville ønske, at jeg havde tid til at tage Knud Børge med ned i byen og købe maling, så han selv kunne vælge farverne".

Det har ikke været muligt, at få en kommentar til besparelserne fra overborgmesteren.

Men ifølge JP har de været behandlet i økonomiudvalget og skal, hvis Borgerrepræsentationen senere vedtager dem, træde i kraft i 2005.

Allerede næste år skal Sundhedsforvaltningen spare 61 millioner kroner.