$name

 
 

Store udfordringer efter sommerferien!

 
Sommerferien er over os. Det er tid til at få samlet op på det første halvårs aktiviteter. Men også til at lade op og forberede de store udfordringer vi står overfor efter sommerferien. Udfordringer internt i forbundet og fagforeningen men også de udfordringer som presser sig på ude på arbejdspladserne.

Af formand Palle Nielsen
 
I forbundet afvikles der kongres den 4.-8. oktober. Udover bestyrelsen deltager en række fællestillidsrepræsentanter som delegerede. I september måned forbereder vi fagforeningens engagement i kongressen.
 
I juni måned tog hovedbestyrelsen nogle af de sidste beslutninger til dokumenter til fremlæggelse på kongressen. Det vigtigste er vel nok det serviceløft til medlemmerne, som vi har arbejdet med det sidste års tid.

Der er opnået enighed om et oplæg, som beskriver, hvad det enkelte medlem kan forvente af service fra fagforeningen og forbundet på udvalgte områder - f.eks. opsigelse, arbejdsskade, sygdom, faglig udvikling m.m..

Der er samtidig opnået enighed om arbejdsdeling mellem forbund og afdelinger. Når beslutningen er taget på kongressen og løftet skal føres ud i livet, så skal vi i fagforeningen have klarlagt arbejdsdelingen mellem fagforeningen og de tillidsvalgte.

Hovedbestyrelsen har samtidig behandlet de mange indsendte forslag til ændringer af forbundslovene. Langt de fleste forslag handler om struktur. Da hovedbestyrelsen tidligere har besluttet at indstille til, at forbundet afvikler en strukturkongres i 2005/2006, så er disse lovforslag henvist til strukturkongressen.

På kongressen skal vi jo også have ny næstformand, da Margit Vognsen afgår.
 
Den 6. november skal der afvikles ekstraordinær kongres. Her skal der tages stilling til eventuel fusion med Pædagogisk Medhjælperforbund (PMF). En positiv beslutning skal følges op med en urafstemning. Såfremt medlemmerne i de to forbund siger ja, så skal der afvikles stiftende kongres i slutningen af januar måned.
 
Overenskomstforhandlingerne starter i begyndelsen af oktober måned. Vi har allerede afleveret vore krav til forbundet. Meget tyder på, at Ny Løn er et af de elementer der skal gøres op med ved forhandlingerne.

Vi skal nu have udarbejdet en strategi for, hvordan vi følger forhandlingerne indtil en ny aftale træder i kraft den 1. marts næste år.
 
I skrivende stund er det uafklaret, hvordan en ny kommunal struktur kommer til at se ud. Men alt tyder på, at amterne forsvinder og bliver erstattet af 5 regioner og større kommuner.

Opgavedelingen bliver afgørende for, hvilke konsekvenser reformen for medlemmernes arbejdspladser. Forbundet har besluttet en handlingsplan til at sikre, at medlemmernes interesser vil blive varetaget i de kommende ændringer. I fagforeningen bliver det en af de prioriterede opgaver efter sommerferien.
 
Lige nu må det konstateres, at økonomiaftalerne for 2005 mellem regeringen og amter og kommuner ikke giver anledning til begejstring.

Vi må forudse kommende rationaliseringer og effektivisering. Besparelser rammer oftest de faggrupper der er placeret nederst i hierarkiet, altså også vore faggrupper. Altså en tilbagevendende udfordring.
 
Efter kongressens beslutning af serviceløftet til medlemmerne skal vi have markedsført løftet. Men den største udfordring bliver, at få afklaret arbejdsdelingen mellem fagforeningen og de tillidsvalgte. I løbet af sommeren skal vi have lavet en handlingsplan, således at løftet kan blive til virkelighed så hurtigt som muligt efter kongressen.
 
I fagforeningen er vi i gang med at se på fremtiden. Vi kan ikke forvente at få flere økonomiske ressourcer i fremtiden.
 
Derfor skal vi hele tiden arbejde for at kvaliteten i ydelserne forbedres, men også at vi i højere grad prioriterer opgaverne. Vi skal se på, hvordan og af hvem opgaverne på Godthåbsvej 15 skal løses i fremtiden.

Her bliver det igen centralt, hvilken rolle de tillidsvalgte får i opgaveløsningen. Vores fremtidsprojekt forventes i første omgang afsluttet i starten af 2005.
 
Masser af udfordringer som kræver alles engagement.
 
Alle ønskes en rigtig god sommerferie!