$name

Her findes ingen facitliste

 
Sundbygård på Amager huser psykisk syge beboere, og stedet er også arbejdsplads for et tværfagligt sammensat personale af social- og sundheds og pædagogisk personale.
- Et spændende job med mange udfordringer. Her findes ingen facit liste.
siger social- og sundhedsassistent, Tina Knak, som også er fællestillidsrepræsentant

  
Af Merete Astrup
 
Sundbygårds lave bygninger ligger over et større område. Allerede ved hovedindgangen er der tegn på de ændringer, der er sket i psykiatrien. Her var engang en buet disk, og en reception, hvor ude fra kommende kunne henvende sig.

Sådan er det ikke mere. Ved indgangen til hver af boligerne, er der en oversigt med beboernes navne.
 
- Vi forsøger at hjælpe beboerne med at sætte struktur på dagligdagen, så de i deres hverdag kan leve et liv så tæt på det normale som muligt. 

 - Den hjælp vi giver dem spænder vidt. Vi kommer meget tæt på beboerne, og vi balancerer på et knivsæg i forhold til retten til at bestemme selv, fortæller Tina Knak, som guider os rundt på Sundbygård.

Balancegangen er den, personalet skal gå mellem at være professionelle fagpersoner, med den faglige viden de har om den enkelte beboer og respekten for, at beboeren er en individuel person med ret til det liv, han eller hun vil leve.

- Vi er gæst i deres hjem, men det er også vores arbejdsplads, som Tina siger.
 
Satellit
De fleste beboere på Sundbygård er skizofrene, men mange af dem har flere diagnoser, og en del har også et sidemisbrug.

Meningen er, at beboerne skal videre efter en tid på Sundbygård. I boligbebyggelsen Urban Planen har Sundbygård 15 satellitligheder, som beboerne på et tidspunkt kan sluses ud i.

Inden en beboer sluses ud, har satellittens personale haft et tæt samarbejde med kontaktpersonen i den bolig hvorfra beboerne kommer.

Hver beboer har sin kontaktperson og hver kontaktperson er også sekundær for en eller flere beboere.

- Der er ikke sat tid på, hvornår en beboer sluses ud. Den enkelte skal være klar til at gå videre i sit liv, siger Tina Knak.

Når en beboer sluses ud i en satellitlejlighed, bliver han eller hun fulgt i to år fra personalet i satellitten.

- Herefter tager vi stilling til om de selv kan overtage lejligheden, siger Marianne Frydenlund, som er kontaktperson i satellit boligerne.

Hun er uddannet plejer, med en masse efteruddannelse i psykiatrien og socialpsykiatri.
Social- og sundhedsgrupperne er sammen med pædagogerne de største faggrupper på Sundbygård. Der ud over er også sygeplejersker, ergoterapeuter og afspændingspædagoger.
Marianne Frydenlund og hendes fire kolleger er udekørende.

De er støtte - og kontaktpersonen i lejlighederne i Urban Planen.
- Vi arbejder som et lille team, men har hver vores beboere. Vi kommer i hjemmet hos dem, og vi hjælper dem med praktiske gøremål, tøjvask, madlavning, og vi hjælper dem med at købe ind. 

Vi går ture sammen med beboerne og lærer dem lokalområdet at kende, så de ved, hvad der findes af væresteder, som de kan benytte. Vi er også kontakten til de sociale myndigheder og læger, når der er brug for det. Vi har mange samarbejdspartnere, siger Marianne Frydenlund og tilføjer, at målet er at beboerne bliver selvhjulpne.

Satellitafdelingen dækker beboerne ugens fem dage fra kl. 8 til kl. 21, og weekenden fra 11 -19. Om natten har beboerne fra satellitlejlighederne mulighed for at kontakte Sundbygårds natteam.
 
Handleplaner
Alle på Sundbygård er ansat som kontaktpersoner uanset deres grunduddannelse.
- Hvad vi eventuelt mangler af kompetencer, får vi både via undervisning i vores egen uddannelsesafdeling og vi har også mulighed for at søge eksterne kurser.

Vi social- og sundhedsassistenter kan noget om sygdomme og medicin f. eks. som pædagogerne ikke kender til og omvendt, hvis jeg mangler en pædagogisk indfaldsvinkel snakker jeg med pædagogen.

Ved at være sammensat tværfagligt, har vi muligheden for at bruge hinandens forskelligheder i hverdagen.

Det er en styrke for os og for beboerne, fortæller Tina Knak.
Et af kernepunkterne i arbejdet er de sociale handleplaner, der skal laves for hver enkelt beboer.
Det er også spændende, mener Tina Knak.

- Handleplanerne er et af de nye tiltag i serviceloven men på Sundbygård har man i flere år arbejdet med sociale handleplaner, og vi har netop startet et nyt koncept op efter en evaluering.
 
Det er vigtigt, at beboerne får ejerskab over deres handleplan.
Når beboeren laver en individuel handleplan sammen med en kontaktperson, kommer vi tæt på.
Vi skal sammen med beboeren finde ud af, hvad der skal ske i en periode fremover.
 
En social handleplan skal indeholde et beboer afsnit. Det er her beboerens synspunkter ønsker og drømme skrives. Tilsvarende er der afsnit til kontaktpersonen.

Det fine ved handleplanen er, at vi på den måde får skrevet alt ned, så der er klare aftaler mellem beboere og kontaktpersoner. 

Det er et godt dokumentationsmateriale for vores arbejde.
De social handleplaner er også det sted, hvor vi kan gå ind og slå tilbage og se, hvordan beboeren har udviklet sig. På den både opfylder planerne både et dokumentationsbehov og  en kvalitetssikring, siger Tina Knak.
 
Ingen facitliste
Den enkelte beboer er i centrum, og beboerne har medindflydelse på deres eget liv. Det er stort, når en beboer når helt ud i sin egen lejlighed med job, og stort set klarer sig selv. 

Men det er en langvarig proces, hvor man undervejs bliver glad for de små fremskridt.
- Det spændende i arbejdet er, at vi har en masse teorier, men vi har ingen facitlister.

De teorier og metoder, der virker på en beboer, virker helt anderledes på en anden. Vi ser på et menneske fra flere vinkler, og så bruger vi os selv meget.

Det er også nyt for os sundhedsfolk. Tidligere handlede det om ro, renlighed og regelmæssighed. Nu bruger vi tid på at finde ud af, hvad der er af tanker, ønsker og drømme hos beboerne. Og det er fantastisk at opleve, hvordan de kan lukke sig op for en, når man får skabt gode relationer, beretter Tina Knak.

På Sundbygård prøver de hele tiden nye ting af.
De arbejder ud fra at man kan komme sig over en sindslidelse -  recovery tanken.
Kort fortalt handler det om, menneskesyn og størst mulig indflydelse på eget liv.

- Det er nyt for os at arbejde efter recovery tanken. Men det er endnu et eksempel på, at der sker noget hele tiden, siger Tina Knak, mens vi bevæger os gennem aktivitetsområdet.
 
Internet og sprog
Her er cykelværkstedet, hvor også personalet kan få lappet cyklen. Her er undervisningslokalerne og fodboldspillet.

Det er ikke peddigrør, der er in.
Nej, nu om dage er det undervisning i brugen af pc og Internet. Det kan være engelsk eller dansk eller matematik, og så er der motionsrummet.

- Udbuddet i aktivitetsområdet varierer efter beboernes ønsker. Vores undervisere arbejder freelance, netop for at vi kan skifte tilbuddene efter, hvad der kommer på ønskesedlen.
Tina viser os ind i caféen, som er så sprit ny, at der stadig mangler lidt.

Men den er indrettet med café borde og stole og delikatessedisken, hvor der sælges sandwich og alkoholfri drikkevarer. I det ene hjørne er husorkesterets instrumenter linet op.

- Vi har haft et par arrangementer, fortæller Ulla Maach, social- og sundhedsassistent.
Hun er café ansvarlig, og har sammen med en gruppe beboere fået caféen op at stå.
Tre beboere er i jobtræning i caféen og en følgegruppe er tilknyttet.

- De ansatte beboere sørger for køkkenet, for delikatessen og for oprydning. Meningen er at de skal oplæres, så de på et tidspunkt kan få et job uden for Sundbygård, forklarer Ulla.

Caféen er blevet til på baggrund af en rundspørge blandt alle beboere, og er indrettet efter deres ønsker.
Caféen er alkoholfri. Det er et beboerønske
 
Afdelingslederen
Sammen med Tina har vi efterhånden været i nogle boafdelinger, og det er slående så forskelligt, de er indrettet. Det er der en helt enkelt forklaring på nemlig, at det er beboerne i samråd med personalet, der bestemmer, hvordan der skal se ud i de fælles opholdsrum.

I bolig tre, sidder social- og sundhedsassistent Vibeke Wernebo på et lille kontor. Hun er afdelingsleder, og hendes souschef er pædagog.
 
Hende er Vibeke ved at lære op i ledelse af boligen.
- Her arbejder vi et lederteam, fortæller hun, som har ansvaret for den daglige drift af i boligen.
Vibekes baggrund foruden hendes Sosu uddannelse er en række kurser i lederuddannelse.

Afdelingerne på Sundbygård er selvstyrende, så Vibeke Wernebo er budgetansvarlig.
Hun har 12 ansatte og 14 beboere i afdelingen.

Vibeke har ansvaret for at beboerne får udarbejdet de handleplaner, og hun gennemfører MUS samtaler med de ansatte.

Vibeke deler opfattelse med Tina. Der er ikke en dag på Sundbygård, der er ens.

Når man møder, er der altid nye udfordringer at tage fat på.