$name

De brænder for at uddanne gode elever

 
Amagerbro hjemmepleje blev kåret som årets praktiksted. De er stolte, og de har noget at have det i. Uanset vanskeligheder er læringsmiljøet i højsædet. Og det var et kriseramt plejeteam, der blev indstillet til årets praktiksted. 
  
Af Merete Astrup
   
 Lige indenfor døren hænger den indrammet messingplade, der forkynder, at Amagerbro Hjemmepleje er årets praktiksted.

Det er ikke uden stolthed, at uddannelsesvejleder Marianne Hansen tager imod i hjemmeplejens lokaler i Njalsgade 21 G.

- Vi sætter læringsmiljøet meget højt, og vi arbejder bevidst og målrettet med vores elever. Så vi er naturligvis glade for, at det bliver påskønnet, og især af en elev. Men vi er endnu mere glade og stolte over, at det er Plejeteam 2, der er indstillet, siger Marianne Hansen.

Det forklarer hun således:
- Team 2 er et team, der har haft mange vanskeligheder, ikke mindst i forbindelse med de strukturelle omlægninger, vi har haft her på Amager og Christianshavn i forbindelse med budgettilpasningen i sommer.

 Teamet var uden leder i den periode eleven var her, og havde en del sygdom. Så vi synes, at det er fantastisk, at kollegerne gav tid, så det ikke er gået ud over eleverne.

Det er social- og sundhedsassistent elev, Heidi Unger, der har indstillet Team 2, hvor hun var i sin lange praktik.

I sin begrundelse skriver hun blandt andet: "I teamet jeg var i, har der på trods af sygdom, travlhed m.m. altid været plads til at være elev. Der har også altid været plads til et smil (på trods af silende regn), og et godt grin blandet med faglig kommunikation kolleger imellem".
 
Vi vil beholde dem
I Amagerbro Hjemmepleje er de fem plejeteams, et praktisk teams og en sygeplejegruppe der er en del af plejeteams.

Hvert team har en gruppeleder.
Marianne Hansen er gruppeleder i et team, og er uddannelsesvejleder for alle teams ved siden af. Det er hende, der tilrettelægger og planlægger det overordnede arbejde med eleverne.
Med sig har hun praktikvejlederne i hvert team.

- Jeg blev ansat som uddannelsesvejleder i januar i år, fordi vi ville skabe så gode vilkår for eleverne som muligt. Ikke fordi vi ikke havde gjort noget før, men vi havde ikke en egentlig ansvarlig. Vi vil jo gerne holde på eleverne, når de er færdige med deres uddannelse.
Vi får mange ansøgninger fra ufaglærte, når vi slår stillinger op, og det vil vi gerne lave om på. Så vi håber og tror, at når eleverne får en rigtig god uddannelse her, så får de lyst til at søge job hos os bagefter, forklarer Marianne Hansen.
Det ønske har Heidi Unger i hvert til fælde. Hun skriver i sin prisindstilling:
"Den gode behandling, vejledning og oplæring, som jeg har fået, har bevirket, at jeg gerne vil tilbage til hjemmeplejen, når jeg er færdig som social- og sundhedsassistent. Og det må gerne være Amagerbro Hjemmepleje, Njalsgade 21 G."

Eleven skriver også at hjemmeplejen ofte bliver overset. Først når man selv bliver pårørende, eller selv modtager hjemmehjælp, finder man ud at det fine arbejde, der foregår.

Marianne Hansen er helt enig:
- De mennesker, der arbejder i hjemmeplejen gør et fantastisk arbejde, som slet ikke bliver nok påskønnet. Jeg tror ikke, der findes ret mange andre arbejdspladser, hvor medarbejderne må stå model til det, som hjemmeplejens medarbejdere står model til.
 
Læringsmiljø sættes højt
Det manglende kendskab til hjemmeplejens kvaliteter er endnu en grund til at Marianne og hendes kolleger satser på et godt læringsmiljø. Både for at blive bedre, og for at få det lidt sjovere.
Man skal brænde for sagen, og det gør Marianne Hansen.

 - Jeg synes, det er fantastisk at få lov at være med til at uddanne mennesker. Og når jeg brænder for det, smitter det af på praktikvejlederne, de synes det er sjovt, og det smitter af i deres teams, siger Marianne Hansen.

I Amagerbro hjemmepleje får praktikvejlederne at vide, at der skal være tid til at være praktikvejleder.

- Vi holder møder sammen, hvor vi udveksler og evaluerer, og jeg rådgiver dem. De kommer på kurser på flere niveauer. De er vilde for komme på kurser, men desværre sætter økonomien grænser, fortæller Marianne.

Hun tilføjer, at alle kollegerne er rigtig gode til at have elever.
Marianne Hansen selv holder månedlige møder med uddannelsesvejledere fra de andre områder på Amager/ Christianshavn.

- Vi lægger også fælles planer for eleverne, og vi fordeler eleverne, så vi får et samlet hele. 
 
Første dag vigtig
Der ligger grundig forberedelse forud for modtagelse af eleverne. Inden de skal starte modtager de et velkomstbrev.

Når de kommer den første dag, bliver de samlet budt velkommen. De får nogle informationer og bliver vist rundt.

- Første dag er enorm vigtig. Det er den dag eleven får sit første indtryk. Det skal være en god, rar og rolig oplevelse, fordi eleverne kommer til at møde mange mennesker, og de kommer i mange hjem i løbet af deres praktiktid, forklarer Marianne Hansen.

I praktikforløbet får eleverne den vejledning de har brug for, og de får hjælp til de emner, de vælger at beskæftige sig med.

- Men vi stiller også krav til eleverne. Det kan være med til, at udfordre dem til et tage et skridt, de måske ellers ikke ville have taget. Vi siger også, at vi forventer, at de laver en evaluering ud over den obligatoriske. Vi vil gerne evalueres både på personer og gruppe.

Det bruger vi til at gøre vores arbejde bedre. Det nytter jo ikke, at vi selv synes, vi er hammergode, hvis eleverne ikke er enige.

- Det er ikke alle elever, der laver denne evaluering. Selvom vi har et åbent miljø, er der nogle elever, der ikke bryder sig om at lave den slags evalueringer. Der ligger stadig noget "angst" for at en negativ evaluering vil skade dem. Men sådan er det ikke hos os, fortæller Marianne Hansen.
 
Leveregler
- Heidi Unger skriver også i sin indstilling, at I har nogle leveregler, hvilken betydning har de?
- Hvert team har sine leveregler, men de handler om, at tage godt imod nye medarbejdere. God omgangstone, respekt, sørge for at informere kolleger, melde klart ud og være ærlig.

Det vigtige er, at levereglerne er nogle, man har givet hinanden håndslag på, at sådan vil vi gøre, og dem har vi sammen. Alle har en andel i levereglerne, og så bliver de en vigtig del af dagligdagen.

- Leveregler er nogle, der skal justeres i takt med udviklingen. Om et år er der måske en af reglerne, der har udlevet sig selv, eller udviklingen gør, at man bliver enige om en tilføjelse, lyder det fra Marianne Hansen.

Der må være noget om det, med denne gode arbejdsplads.
- Vi har en hel del kolleger, der holder 25 års jubilæum her, slutter uddannelsesvejleder i Amagerbro Hjemmepleje.