Ret til omvalg

– frist senest 1. oktober

Er du

  • fyldt 55 år og
  • er du omfattet af vores faggruppes pensionsordning (eller en anden pensionsordning efter aftale mellem parterne – f.eks. hvis du er blevet ansat i fleksjob som pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent, men har valgt at bibeholde din pensionsordning fra tidligere beskæftigelse)

så har du ret til at vælge imellem 5 årlige seniordage eller en forhøjelse af indbetalingen til din pensionsordning fra 13,35 % til 15,64 % (pr. 1. april 2016) af de pensionsgivende løndele.

Måske har du ikke været opmærksom på, at du faktisk har et valg, eller måske synes du nu, at du gerne vil ændre dit tidligere valg – måske fordi der er sket ændringer i dit arbejdsliv eller i dine helbredsmæssige forhold.

Så er det NU, du skal på banen. Vil du foretage omvalg, skal du senest d. 1. oktober i år give skriftlig meddelelse til din ansættelseskommune (HR-afdelingen eller Løn- og personalekontoret) om dit valg. Ændringen kan herefter gennemføres pr. 1. januar 2018.

Er du ikke fyldt 55 år har du også siden 1. april 2016 været omfattet af en fritvalgsordning.

Her handler det om, at du kan vælge imellem pension og løn.

I praksis foregår det sådan, at man enten vælger at få en del af pensionen udbetalt som løn, eller at man vælger at få beløbet indbetalt som en forhøjelse af pensionsbidraget på 0,41 % fra 12,94 % til 13,35 %.

Hvis du ikke har foretaget/foretager et aktivt valg, udbetales beløbet som løn.

På denne ordning har du også netop nu mulighed for at foretage omvalg. Ønsker du foretage omvalg, skal du senest d. 1. oktober i år give skriftlig meddelelse til din ansættelseskommune (HR-afdelingen eller Løn- og personalekontoret) om dit valg. Ændringen kan herefter gennemføres pr. 1. januar 2018.

For ansatte over 55 år indbetales de 0,41 % automatisk på pensionsordningen. Man har altså ikke samtidigt frit valg på seniorfritvalgsordningen og på den generelle fritvalgsordning.