Planlagte fridage på søgnehelligdage!

Hvis du har en planlagt fridag på en helligdag – f.eks. 1. juledag, som er en fredag - så har du timerne til gode på et andet tidspunkt.

I arbejdstidsaftalens § 3 stk. 1 står der:

“Ferie og søgnehelligdage indgår i arbejdstidsopgørelsen med 7,4 time pr. dag for fuldtidsbeskæftigede - bemærkning: For deltidsansatte indgår ferie og søgnehelligdage med en forholdsmæssig del, beregnet i forhold til beskæftigelsesgraden.”

Eksempel!

Eva har normalt fri på fredage.

Hun arbejder gennemsnitligt 30 timer ugentlig. I forbindelse med ugen, hvor 1. juledag ligger om fredagen, er Eva`s arbejdstid placeret således:

  • mandag: 7-15 (8 t)
  • tirsdag: 9-15 (6 t)
  • onsdag: 9-17 (8 t)
  • torsdag: 7-15 (8 t)
  • fredag: 1. juledag (6)

Som det ses af regnestykket, har Eva i denne uge fået tilskrevet 36 timer - altså 6 timer mere end planlagt. Det er derfor lederens opgave at sørge for, at Eva får afviklet de 6 timer på et andet tidspunkt inden for normperioden.