Ledighedsforløb - Nye regler for ledige

Den 1. juli træder der en ny lov i kraft, der får betydning for ledige medlemmer af en a-kasse.
Du skal til at bruge et nyt redskab til at registrere din jobsøgning. Det hedder joblog, og du finder det fra 1. juli på vores A-kassen hjemmeside.

Jobloggen

I jobloggen skal du registrere forskellige informationer om de job, du har søgt, og de aktiviteter, du deltager i som led i din jobsøgning. Det er vigtigt at gemme/ (uploade) dine jobansøgninger i jobloggen.
Di kan få kan få vejledning og rådgivning hos A-kassen i hvordan du bruger jobloggen. Dette gælder også hvis du får problemer med jobloggen.
A-kassen og jobcentret kan se din joblog. Det er derfor vigtigt, at du mindst én gang hver uge registrerer din jobsøgning i jobloggen, det gør det muligt for A-kassen at se om du som ledig er til rådighed for arbejdsmarkedet.

”Plan for jobsøgning” bliver til ”Krav til jobsøgning” i ”Min plan”


Hidtil har du I ”Plan for jobsøgning” kunnet se de aftaler, du har lavet med A-kassen om hvilke job, du skal søge og hvor og hvordan du skal søge dem. Fra 1. juli vil A-kassen hjælpe dig med at overføre aftalerne fra ”Plan for jobsøgning” til ”Krav om jobsøgning”, der vil være en del af den nye digitale ”Min plan”.
”Min plan” bliver den nye røde tråd i al jobsøgning. Det er her, du sammen med A-kassen og jobcentret skal beskrive de initiativer, der skal til for, at du kommer i arbejde.

Fællessamtaler med jobcenter og a-kasse


I de første 6 måneder, du er ledig, skal du til jobsamtale i jobcentret hver måned og til rådighedssamtale hos os i A-kassen hver tredje måned. Når du har været ledig i 5-6 måneder, kan A-kassen deltage i jobsamtalen i jobcentret. Hermed er der en fælles indsats for at bringe dig i job
Efter 16 måneders ledighed får du igen tilbuddet om at tage med A-kassen til jobsamtalen i jobcentret.
Du bestemmer selv, om du vil have a-kassen med til fællessamtalerne. Det er en god idé at tage A-kassen med, så de med kendskabet til dig og arbejdsmarkedet, kan støtte dig i at få den rigtige indsats i jobcentret.

Kontaktforløbet i a-kassen efter 6 måneders ledighed


Når du har været ledig i 6 måneder, skal du ikke til flere lovpligtige samtaler i A-kassen. A-kassen er ved at å ved at planlægge nogle frivillige tilbud, hvor du kan få hjælp til jobsøgning, kompetenceafklaring, uddannelsesmuligheder og til at tackle din situation som ledig.
Hvis A-kassen kan se på din joblog, at du ikke har opfyldt dine ”Krav til jobsøgning”, vil vi indkalde dig til en rådighedssamtale for at sikre os, at du stadig er til rådighed for arbejdsmarkedet