Fritvalgsordning – seniordage og pension

Seniordage

Du har som pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent ret til at vælge mellem 5 seniordage eller ekstra indbetaling til din pensionsordning fra det kalenderår, hvor du fylder 55 år.

  • Hvis du ønsker at holde 5 seniordage skal du give din arbejdsgiver besked senest 1. oktober året før valget træder i kraft – eller straks ved nyansættelse.
  • Hvis ikke du giver din arbejdsgiver besked vil der automatisk ske indbetaling til din pensionsordning.

Hvis du ønsker at ændre dit valg, skal du give din arbejdsgiver skriftligt besked senest den 1. oktober. Ændringen træder herefter i kraft pr. 1. januar i næstkommende år.

Husk – de generelle regler om seniordage (KTO-seniordage) for kommunalt ansatte gælder også for dig som pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent. Så udover de 5 før omtalte seniordage har du ret til:

Alder

 

Seniordage (KTO-seniordage)

I alt senior-fritvalgsdage + KTO-seniordage

58 år

2 dage

7 dage

59 år

3 dage

8 dage

60 + år

4 dage

9 dage

 

Pensionstillæg – fritvalgstillæg

Den 1. april 2016 trådte bestemmelsen om pensionsforhøjelse eller fritvalgstillæg på 0,41 % i kraft.

Bestemmelsen gælder for ansatte pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, der har ret til pensionsbidrag.

Ved pensionstillæg er det samlede pensionsbidrag på 13,35 %

Ved kontant udbetaling, betales beløbet månedsvis bagud, og der gælder følgende:

  1. Der ydes ikke særlig feriegodtgørelse af dette beløb.

  2. Beløbet er i aktuelt niveau og er ikke pensionsgivende.

  3. Beløbet indgår ikke ved beregning af overarbejds- og merarbejdsbetaling.

Lønseddeltekst: Fritvalgstillæg.

Hvis du ønsker at ændre dit valg, skal du give din arbejdsgiver skriftligt besked senest den 1. oktober. Ændringen træder herefter i kraft pr. 1. januar i næstkommende år.

 

Er du i tvivl, så spørg din tillidsrepræsentant.