24/12 og 31/12

Her er overenskomstens bestemmelser for dig, som arbejder den 24/12 og 31/12.

Hvis du er kommunalt ansat:


Arbejdstidsreglerne kap. 5. Ulempetillæg

§14. Betaling af ulempetillæg

Stk. 1
For arbejde i tidsrummet fra lørdag kl. 06.00 til mandag kl. 06.00 samt på helligdage betales et tillæg på kr.
40,81 (31/3 2000-niveau) pr. time (weekendtillæg).
Satsen ydes pr. påbegyndte halve time.

Stk. 2
For arbejde efter kl. 06.00 på grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag betales alene tillæg efter stk. 1.

Stk. 4
Såfremt kommunen giver ekstraordinær tjenestefrihed med løn til nogle medarbejdere på den enkelte institution den 1. maj, juleaftensdag, nytårsaftensdag eller grundlovsdag efter kl. 12.00, ydes til de medarbejdere inden for samme institution, der arbejder de nævnte dage/tidspunkter, erstatningsfrihed af samme længde.

Det skal præciseres, at juleaftensdag og nytårsaftensdag ikke er helligdage, men honoreres med tillæg som beskrevet i stk. 2.
Overenskomsten er en minimumsbestemmelse, og der er derfor mulighed for, at den enkelte kommune/den enkelte arbejdsplads kan indgå aftaler, der giver bedrede forhold for de ansatte. Dette er der i stk. 4 taget højde for og beskrevet, hvordan det kan ske.

Hvis du er privatansat:

Hvis du er ansat i en privat institution og ikke er omfattet af den kommunale overenskomst, skal du være opmærksom på, at du kan være omfattet af en anden aftale eller overenskomst, hvor både den 24/12 og 31/12 er hele fridage.

Hvis du arbejder i en privat institution, som har tiltrådt overenskomsten mellem:

  • Accountor og FOA
  • DLO og FOA
  • LDD og FOA
  • FOBU og FOA

koster det dig ikke feriedage at holde fri den 24. og 31. december og kun en halv feriedag at holde fri på Grundlovsdag. 

God jul og et godt nytår!!