6 ugers jobrettet uddannelse for ledige

Hvis du er pædagogmedhjælper eller pædagogisk assistent og ledig, har du ret til at tage 6 ugers jobrettet uddannelse, mens du er ledig.
Det kan fx være, du vil kvalificere dig yderligere inden for dit fagområde. Eller måske vil du snuse til et nyt område, fordi du overvejer at skifte fag.

Hvilke begrænsninger er der?
Uddannelsen skal stå på en positivliste, som Beskæftigelsesministeriet laver. Der findes den ordinære positivliste med kurser på op til 6 uger, og der findes en særlig, mindre positivliste med kurser på mere end 6 uger. Kursusforløb på mere end 6 uger kræver, at jobcentret godkender forløbet.

For at have ret til 6 ugers jobrettet uddannelse skal du enten være ufaglært eller faglært. Hvis du har en videregående uddannelse, skal du også have en faglært uddannelse. Har du kun en videregående uddannelse, har du ikke ret til de 6 ugers uddannelse.

Hvis du har fast ordinært arbejde eller selvstændig bibeskæftigelse, kan du slet ikke få 6 ugers jobrettet uddannelse. Det gælder også, selvom det kun er få timer om ugen. Ordinært arbejde er arbejde uden offentlige tilskud til lønnen. Men for de fleste ledige medlemmer af FOAs A-kasse er de 6 ugers jobrettet uddannelse et godt tilbud i en situation, hvor det ellers kan være svært at få jobcentrets tilladelse til at blive uddannet.