Dagpengekommissionens anbefalinger giver drag over nakken til ledige med laveste indkomster

For os er det afgørende, at en ny dagpengereform skaber tryghed – økonomisk og socialt – for den ledige. Den skal sikre, at det er attraktivt for ledige at tage vikariater og kortvarige jobs med det perspektiv, at det skal føre til fast job eller uddannelse. En ny dagpengereform skal sikre, at flere får arbejde hurtigt, og at der ikke skæres i dagpengeydelser for nogen grupper.

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter har været stærkt udfordret af den dagpengereform VK-regeringen med støtte fra DF indførte i sin tid. For vores medlemmer har det været nærmest umuligt at opnå 1924 timer indenfor en 2-årig periode, som er kravet for at genoptjene dagpengeretten – ikke fordi de ikke vil, men fordi ledige stillinger på vores arbejdsområde er på et forsvindende lavt timetal.

Forslaget om karensdage vil ramme vores lediges pengepung med op til 6.600 kr. årligt. Det er rigtigt mange penge for en ufaglært pædagogmedhjælper.

Med dagpengekommissionens forslag vil retten til dagpenge være baseret på årsindkomst fremfor timer. Det vil betyde, at blandt andet en del af vores nyuddannede pædagogiske assistenter, som i dag har ret til dagpenge, ikke vil have det i fremtiden.

Samtidigt vil man reducere satsen fra 82 til 72 procent af den maksimale dagpengesats for dimittender. Det er ikke et godt signal at sende til nyuddannede.

Vi savner, at kommissionen forholder sig til spørgsmålet om optjening af dagpengeret, når ledige ansættes i virksomhedspraktik eller anden form for ekstraordinær beskæftigelse. I dag bruger ledige i aktiveringstilbud af den i forvejen stærkt forkortede dagpengeperiode. Hvis disse timer talte, ville lediges motivation stige markant for at få erfaringer og tilknytning til arbejdsmarkedet – også ad denne vej. Det vil der efter vores mening være perspektiv i – både for arbejdsmarkedet og den ledige.

Der er ligeledes perspektiv i kommissionens forslag om, at hver arbejdstime tæller dobbelt, når der genoptjenes, eksempelvis at arbejde i 4 uger, godtgøres med 8 uger. Det er desuden positivt, at forbruget af dagpengeret foreslås opgjort i timer i stedet for uger.

De to store partier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har sammen med SF og Enhedslisten peget på, at det vil være nødvendigt at tilføre flere penge. Kommissionens udmeldinger bærer dog klart præg af, at rammen har været, at en ny dagpengeløsning ikke må koste noget.

Vi opfordrer til, at ovennævnte partier holder fast under de politiske forhandlinger i kravet om reelle forbedringer for de ledige – også hvis det koster flere penge på bordet!