Ny sygedagpengereform

Den 1. juli 2014 træder en ny sygedagpengereform i kraft. Reformen har stor betydning for sygemeldte, men også for arbejdspladserne. Der er både gode og dårlige elementer i reformen.

Reformen sikrer, at alle sygemeldte får økonomisk sikkerhed under hele sygdomsforløbet, og indsatsen for sygemeldte bliver fremrykket, forbedret og målrettet syge borgere med størst behov. 

Tidligere kunne den sygemeldte få sygedagpenge i 52 uger, nu er grænsen flyttet til 22 uger, hvor man kan få sygedagpenge og arbejdsgiveren kan få fuld refusion. Der var så forskellige forlængelsesregler, men mange sygemeldte kunne ikke blive forlænget, da de var under lægelig behandling og varigheden af deres sygdomsforløb ikke kunne fastsættes nøjagtigt. Så en del sygemeldte røg på kontanthjælp eller værre mistede sygedagpengene helt.

Nu er der fulde sygedagpenge i 22 uger. Sygedagpengene kan så forlænges ud over de 22 uger under særlige omstændigheder.  De fleste sygemeldte vil efter PMF Fyns opfattelse ikke blive forlænget, men vil overgå til et jobafklaringsforløb. I dette forløb vil den sygemeldte modtage ressourceforløbsydelse, som er en ydelse uden tidsbegrænsning på kontanthjælpsniveau. Det svarer til 60 % af max dagpengesats for ikke forsørgere og 80 % af max dagpengesats for forsørgere.  Ressourceforløbsydelsen er uafhængig af formue og ægtefælle eller samlevers indkomst.  Refusionen til arbejdsgiveren vil blive reduceret tilsvarende.

Jobafklaringsforløbet vil blive individuel tilpasset og være en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov. Under jobafklaringsforløbet får den sygemeldte en koordinerende sagsbehandler, der vil blive den gennemgående person i forløbet. Sagsbehandlere skal bistå den enkelte med at gennemføre de indsatser, der bliver sat i værk.

Hvad er PMF Fyns holdning:

PMF Fyn, din fagforening, synes helt klart, at det er et fremskridt, at reformen nu sikrer, at ingen sygemeldte mister forsørgelsen. Vi synes også det er godt, at indsatsen for den sygemeldte er fremrykket, er mere målrettet, og at der er en koordinerende sagsbehandler knyttet til hele jobafklaringsforløbet. Før kunne den sygemeldte stifte bekendtskab med en del forskellige sagsbehandlere.

Ressourceforløbsydelsen burde være større og svare til fuld dagpengesats, så den sygemeldte var sikret, indtil jobafklaringen var overstået og den sygemeldte enten kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår, eller kunne revalideres, få fleksjob eller førtidspension.

PMF Fyn ser også nogle klare udfordringer i, at arbejdsgiveren efter 22 uger ikke længere får fuld refusion, men kun reduceret refusion svarende til 60 % eller 80 % af dagpengene.

Vi håber ikke på men tror, at den ændrede reform vil betyde en adfærdsændring i sygepolitikken hos de respektive arbejdsgivere/ kommuner. En ændring som ganske givet vil føre til, at arbejdsgiverne vil indlede afskedigelser tidligere. Selvom de sociale kapitler og et godt arbejdsmiljø peger på,  at den sygemeldte skal prøve at blive fastholdt i arbejdet, så vil mange institutioner  og skoler, på grund af den ofte meget anstrængte økonomi, tage  mere hensyn til institutionsdrift og økonomi end til den sygemeldte.

Et godt råd fra os vil derfor være: Vær opmærksom på ændringerne.