Kontanthjælpsreformen

Kontanthjælpsreformen har store konsekvenser for PMFs medlemmer på kontanthjælp.

Den første januar 2014 trådte en ny kontanthjælpsreform i kraft. Den vil få betydning for de medlemmer af PMF Fyn, der er på kontanthjælp.

Det der vil komme til at berøre vores medlemmer mest i reformen er:

  • Unge uden uddannelse fra 2014 ikke længere vil få kontanthjælp, men uddannelseshjælp på niveau med SU. Personer, der modtager kontanthjælp, skal arbejde for deres ydelse i nyttejobs. Og så vil samlevende par få gensidig forsørgerpligt.
  • Unge under 30 år der ikke har en uddannelse vil ikke få kontanthjælp, men en ny ydelse kaldet uddannelseshjælp, som er på niveau med SU… Ideen er at erstatte aktivering med uddannelse. Uddannelseshjælp udgør 5.753 kr. om måneden før skat. Før udgjorde kontanthjælpen 10.500 kr. før skat. PMF Fyn er stærk bekymret. Den store nedgang i økonomien vil betyde, at unge vil få svært ved at betale deres faste udgifter og skaffe sig tage over hovedet. Man risikerer at tvinge unge ud i fattigdom.
  • Der er blevet indført gensidig forsørgerpligt for samlevende over 25 år. Forsørgelsespligten gælder, så snart én i et par søger om enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hvis samleveren har indkomst eller formue, vil de ikke kunne få kontanthjælp eller uddannelseshjælp og de samlevende skal leve af den ene indtægt. Samlevende skal leve helt efter de nuværende regler for gifte uden at få øvrige rettigheder. Denne regel vil ramme hårdt og betyde, at mange samlevende enten vil vælge at flytte fra hinanden eller at få så dårlig økonomi, at de ikke længere vil kunne betale deres faste udgifter og ikke vil have ret meget at leve for i hverdagen.

Det sidste i reformen som vil ramme vores medlemmer er de såkaldte nyttejobs. Kontanthjælpsmodtageren skal arbejde for sin ydelse og gøre nytte i samfundet. Nyttejobs vil blive placeret i den offentlige sektor. Et nyttejob er på 20 timer ugentlig i 13 uger. I praksis betyder det at kommunerne allerede skal aktivere de ledige kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktikker.

PMF Fyn er meget bekymret over nyttejobs… Der er blevet skåret stillinger væk på området, samtidigt med at der nu oprettes en ny form for støttet beskæftigelse. Der er i forvejen en del løntilskudsjob, aktivering og virksomhedspraktik på børne og skoleområdet, der er færre normerede stilling samtidig med at der er øget opgaver, krav til kvalitet og det pædagogiske udviklingsarbejde… Nyttejobs kan blive en ny opgave og der er risiko for at det kan blive en byrde frem for en ressource for det i forvejen udfordrede og ramte pædagogiske personale. Det kan også virke meningsløst og som tvangsarbejde for den der skal varetage nyttejobbet.

PMF Fyn vil selvfølgelig hjælpe medlemmer der bliver visiteret til nyttejobs, men det skal ske på en måde, hvor vi ikke risikere at miste job og på en måde så der ikke bruges ekstra ressourcer på arbejdspladsen på at have en person i nyttejobs og så skal nyttejobbet også give mening for personen, der skal gøre nytte for kontanthjælpen.