Et helt igennem fantastisk praktiksted

”Spørgsmål: Hej jeg er elev som pau. Kan man ikke kåre sit praktiksted som det bedste. Det fortjener det virkelig :)” – Sådan skrev Karina Peitzsch Andersen til os den 26. november i år, og Karinas idé slog straks an, da PMF Fyns bestyrelse blev præsenteret for den i starten af december.
Nu er det besluttet, at vi fremover sætter en kåring af årets praktiksted i værk op til PMF Fyns generalforsamling, hvor diplom og præmie overrækkes. Vi vil gøre vores til at indlede et samarbejde med skolens elevråd om rammerne for kåringen.
Og som tak for den gode idé, giver vi Karina mulighed for at udbrede sin egen meget positive fortælling om sit helt igennem fantastiske praktiksted her.

Inde i mig bærer jeg hver dag en glæde. En passion og en gnist. Jeg bærer en stolthed, jeg gerne vil dele med andre. Den 23. juni i år blev et vendepunkt, ikke blot i min hverdag, men i mit liv. Jeg skulle netop den dag starte i min første praktik som pau-studerende. Mit praktiksted er Ejerslykke Vuggestue i Odense.

Jeg havde inden praktikstart været på et lille besøg og skabt mig et indtryk af det sted, der ventede mig. Som man ofte er, når man starter på noget nyt, så var jeg usikker. Jeg var spændt. Jeg var nervøs. Og jeg var meget nysgerrig på, hvad der ville ske de næste 7 måneder af mit liv.

Dagen kom, og jeg startede som elev. Jeg blev modtaget med smil, med en følelse af at være velkommen. En tro på, det var ok at være lige præcis mig. Jeg blev introduceret til huset, til arbejdsgange, til personale, til andre elever, til leder og til børn og forældre. Der gik ikke mange dage, før jeg havde fundet rytmen og kunne skabe overblik og tage aktivt del i en glædesfyldt hverdag. Glæderne er vokset dag for dag. Og dermed denne lyst til at dele min oplevelse.

Jeg har i min praktik oplevet værdien i at have en helt igennem fantastisk vejleder, der har formået at skabe de perfekte rammer for læring, for en bred vifte af viden, for et tæt samarbejde og for en masse fælles mål. Jeg har oplevet at have en vejleder, der støttede mig, anerkendte mig, og skabte så meget tryghed for mig, at jeg hver dag er vokset. Ikke blot i rollen som elev, men også som menneske. Som professionel og privat. Jeg har oplevet at være på en arbejdsplads, jeg ikke turde tro fandtes. En arbejdsplads med en utrolig synlig leder, der hver dag møder alt personale med smil, stolthed og tillid. Jeg har oplevet, at alle kollegaer støtter hinanden, fører en god tone, og hvor der ikke forekommer fnidder-fnadder i krogene. Alle er lige. Alle er kompetente. Og alle har en særlig plads i denne institution. I min praktik har jeg gennem min vejledning opnået kendskab til meget relevante emner som, anerkendelse, inklusion, børneperspektiv, motorisk udvikling, barnets udvikling, praksisfortællinger, pædagogikkens udvikling gennem tiderne, sprog, sprogstimulering, kultur, observationsrolle, børnefællesskaber, tolkninger, positiv affekt og dynamik i trivsel, voksnes definitionsmagt og meget mere.

Jeg har fået lov til at blive i rollen som elev. Jeg har fået ugentlig vejledning. Skrevet logbog. Været opsøgende og været aktiv. Jeg har gennem min tid i institutionen afleveret praksisfortællinger på lige fod med alt andet personale og modtaget feedback, komplimenter og dialoger derudfra, som har givet mig mod på at udvikle mine interesser indenfor det at skrive blandt andet digte. Jeg har kunnet bruge mine digte i min praktik på flere måder. Blandt andet har børnehuset valgt at få mit digt op på væggen samt i børnenes bøger. Jeg har fået lov at skrive små børnehistorier i digtform, samt fortællinger. Jeg har fået lov at være mig!

Hvis jeg kunne, ville jeg kåre mit praktiksted til det bedste. Det bliver vemodigt at sige farvel den 23. januar 2015.  Jeg havde aldrig turde drømme om at komme hen et sted, der er så godt. Et sted, hvor arbejdsglæden hver dag vokser, og relationer opbygges. Et sted, der gjorde mig klogere på mig selv. Gjorde mig til en bedre udgave af mig selv, en bedre elev og endda til en bedre mor. Jeg er stolt af at være elev i Odense Kommune i Ejerslykke Vuggestue. Stolt af at være pau-studerende.

Mvh Karina Peitzsch Andersen