Registrering af øget tilsyn i forbindelse med KL's lockout af lærerne

KL prøver at slippe udenom i Arbejdsretten i sagen om pædagogmedhjælperne og pædagogernes tilsynspligt over for lockout-ramte skolebørn. FOA vil nu kræve skærpet bod, fordi KL ikke overholder sine arbejdsretlige forpligtelser.

En lovlig konflikt vil og skal have mærkbare konsekvenser - og den skal respekteres. Det er derfor stærkt kritisabelt, at KLs praksis med at sætte pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter til at varetage et udvidet tilsyn med eleverne fortsætter. Vores påstand er fortsat, at både pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og pædagoger i strid med reglerne udfører konfliktramt arbejde, når de har tilsynspligt med hele klasser, og der er nu eksempler på, at tilsynspligten udvides til at gælde for både to og tre skoleklasser.

Arbejdsretten kom ved mødet den 4. april ikke med en anvisning eller tilkendegivelse i sagen. I stedet har Arbejdsretten berammet nyt møde til 14. maj.

PMF Fyn vil i perioden frem til næste møde i Arbejdsretten registrere de situationer, hvor pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter sættes til at føre tilsyn med hele klasser/grupper, uden at der er reduceret i antallet af elever eller på anden måde har et øget tilsyn.

Registreringerne skal bruges som dokumentation i FOA's arbejdsretssag mod KL.

Vi har brug for din registrering, hvis følgende gør sig gældende:

  • Du er nu alene med en klasse/gruppe af elever, hvor du før konflikten var sammen med en lærer/børnehaveklasseleder i klassen.
  • Der er ikke foretaget en reduktion i antallet af elever i klassen/gruppen som følge af, at du nu alene har tilsynet med hele klassen.
  • Du har tilsyn med en klasse/gruppe af elever, som du før konflikten ikke havde tilsyn med, og hvis lærer/børnehaveklasseleder nu er lockoutet.

Udfyld nedenstående for hver uge, konflikten har løbet, fra og med den 2. april 2013, så situationen under lockouten er så godt beskrevet som muligt.

Skemaet afleveres til din tillidsrepræsentant eller indsendes til PMF Fyn - meget gerne for en uge ad gangen.