Foredrag – Udfordringer med flygtningebørn i de fynske daginstitutioner og skoler

v. socialrådgiver, Abdinoor Adam Hassan og daglige pædagogiske ledere, Susan Steimle og Sahra Dashti

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: PMF Fyn, Grønløkkevej 16, 5000 Odense C
Målgruppe: Alle
Pris: Gratis for medlemmer. 50 kr. for deltagere der ikke er medlem af PMF Fyn
Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2016 Tilmeld dig her

Mange af de fynske daginstitutioner og skoler oplever en stor tilgang af nye flygtningebørn og deres familier.

Der er meget at være opmærksom på, når disse børn og familier skal i gang med et nyt liv og en helt ny hverdag i Danmark.

For disse børn og familier, hvor traumer og stress er en del af hverdagen, bliver udfordringerne særligt store.

Abdinoor Adam Hassan er socialrådgiver i uddannelsesrådgivningen i Odense. Han vil i sit oplæg bl.a. komme ind på de kulturelle forskelle og sproglige barrierer, og hvordan det påvirker hverdagen i daginstitutionerne og skolerne.

Susan Steimle og Sahra Dashti er daglige pædagogiske ledere i 2 børnehuse i Vollsmose. De vil i deres oplæg bl.a. komme ind på kønsroller, sproglige og kulturelle barriere, forældresamarbejdet, og om hvordan der arbejdes professionelt med flygtningebørn og familier i dagligdagen.

Program:

17:30 - 18:00 Sandwich og vand

18:00 - 19:15 Oplæg ved Abdinor

19:15 - 19:30 Pause

19:30 - 20:30 Oplæg ved Susan og Sahra