Stress

Arbejdsrelateret stress, stressbehandling, arbejdspres, tilbagetrækning og pensionsalder

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Mødecenter Fabrikken (ved Odin Havnepark), Lumbyvej 17F, 5000 Odense C
Målgruppe: Alle medlemmer af PMF Fyn

Program:

Fra kl. 16 Kaffe. kage og frugt

16.30 Velkomst

16:35 Oplæg om Stress - arbejdsrelateret stress og stressbehandling
Ledende overlæge Lars Brandt og Ledende psykolog Karen Brask begge fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital.

17.30 Oplæg om arbejdspres, tilbagetrækning og den høje pensionsalder
Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker fra Aalborg Universitet

Der serveres sandwich undervejs

Sidste tilmelding 12/10 til LO Fyn på 6614 0415 eller lofyn@lofyn.dk