Stil skarpt på arbejdsmiljøet – Byg en APV!

Temadag for TR og SR – (Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter)

Info om arrangementet

Kursusnummer: 2414-10-01-01
Tid: til
Sted: PMF Fyn, Grønløkkevej 16, 5000 Odense C
Målgruppe: Tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter organiseret i PMF Fyn
Pris: Gratis
Tilmeldingsfrist: 19. oktober 2010 Tilmeld dig her

Kom og deltag på en spændende dag, hvor der stilles skarpt på arbejdsmiljøet og hvor du får konkrete redskaber til at bygge en APV.

Vi vil tage udgangspunkt i din egen hverdag og oplevelser.

Det er derfor en god idé, at du har kikket på arbejdspladsens APV. Det vil være fint om du medbringer en kopi af jeres APV som inspiration på dagen.

Det kan være svært at afdække det psykiske arbejdsmiljø. Du vil få redskaber til en konkret miljøindsats på arbejdspladsen.

Indhold:

  • Byg en APV: Deltagernes egne erfaringer med APV. Hvad skal APV indeholde? Hvordan bruges den konkret i hverdagen? Hvornår skal der ske ændringer i APV’ en. Hvordan laves der handleplan og opfølgning.
  • Stil skarpt på Arbejdsmiljøet: Du vil få et redskab til at afdække arbejdsmiljøet og prioritere hvilke dele af det psykiske arbejdsmiljø, der skal arbejdes videre med.
  • Evaluering

Undervisere: Kim Christiansen PMF Fyn og Mette Gade FTR i Odense samt arbejdsmiljøudvalget PMF Fyn.

Du tilmelder dig temadagen ved at ringe til PMF Fyn på tlf. 4697 1313 eller ved at bruge linket: "tilmeld dig her" oplys nummeret på kurset: 2414-10-01-01

Der gives fuld vikardækning, fortæring, og dækning af transportudgifter udenfor Odense.
Der ydes refusion for transport med offentlige transportmidler. Kørsel i bil dækkes med 1,90 kr. pr. km. Er bilen fyldt op (Fører + 3 passagerer) dækkes der med 3.56 kr. pr. km.