Inklusion og iagttagelser

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: PMF Fyn, Grønløkkevej 15, 5000 Odense C
Målgruppe: Alle
Pris: 150 kr. for medlemmer af PMF Fyn, 350 kr. for ikke medlemmer.
Tilmeldingsfrist: 1. februar 2013 Tilmeld dig her

Inklusion fokuserer på potentialet i de kompetencer, livssyn og ideer, der i sin mangfoldighed skaber dynamik i samfundet. ”Inklusion i nærmiljøet” er derfor i mange kommuner blevet et indsatsområde, hvor daginstitutioner og skoler skal kunne inkludere børn med særlige behov.

Det kræver noget af den enkelte ansatte, hvis inklusion skal lykkes. På kurset vil Susanne Tryggedsson give sit bud på, hvordan man kan bruge iagttagelser som et pædagogisk redskab til at blive klogere på det enkelte barn og på hvordan børn inkluderer børn.

1.    mødegang - onsdag d. 6. marts 2013, kl. 18.30-21.00
Oplæg; Inklusion og eksklusion mellem børn. Hvilke parametre gælder, hvis børn skal inkludere børn. Når børn leger sammen, er der nogle børn der foretrækkes frem for andre. Børn med visse handlemåder fravælges som ofte at de andre børn.

Hvilke børn har det svært i jeres institution og hvorfor?

Der forberedes og introduceres fokus punkter for iagttagelser.

Kursisterne laver en iagttagelse mellem første og anden mødegang.

2.    mødegang - onsdag d. 20. marts 2013, kl. 18.30-21.00
Oplæg: Hvorfor iagttagelser?

Der introduceres og udleveres arbejdsspørgsmål til medbragte iagttagelser.

Iagttagelserne analyseres, hvorefter der afsluttes med perspektivering af det medbragte materiale.

Underviser: Cand. Pæd. Susanne Tryggedsson