Inklusion af de sensitive børn i skoler og daginstitutioner

Foredrag med psykoterapeut Lotte Palsteen

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: PMF Fyn, Grønløkkevej 16, 5000 Odense C.
Målgruppe: For alle
Pris: Gratis for medlemmer af PMF Fyn. 50,- kr. for ikke-medlemmer
Tilmeldingsfrist: 1. august 2019 Tilmeld dig her

Der er de senere år kommet mere fokus på de særligt sensitive børns behov i skolen og i daginstitutionen. Flere forældre er begyndt at efterspørge lærere og pædagoger, som har viden om og forståelse for disse børn.

Forskeren Elaine Aron har fundet ud af, at ca. 20 % af befolkningen har det medfødte karaktertræk HSP, også kaldet særligt sensitiv. Det betyder, at nervesystemet optager og bearbejder mange flere stimuli end normalt, hvilket gør, at børnene hurtigere når et lukningspunkt, hvor de ikke kan rumme mere.

Behov for miljø præget af struktur, forudsigelighed og ro

De sensitive børn har i høj grad brug for voksne, der er indfølende og stabile og et miljø, som er præget af struktur, forudsigelighed, god stemning og tid til fordybelse og ro. Når disse rammer er til stede, kan børn med dette karaktertræk være en ressource i undervisningen/institutionen.

Når rammerne ikke er tilstede, kan de sensitive børn opleves som en stor udfordring i kraft af uro, eksplosiv vrede, manglende koncentration samt generel mistrivsel.

Foredraget vil handle om, hvad der kendetegner det særligt sensitive barn, og hvordan man spotter disse børn i skolen/institutionen. Man vil få redskaber til, hvordan man støtter børnene bedst, så karaktertrækkets positive ressourcer i højere grad kan udfolde sig og børnenes selvværd og trivsel styrkes.