Implementering af it i arbejdet med tosprogede børn - et middel i sprogstimuleringen

v/ Susanne Rask, sprogstøttepædagog i Odense Kommune.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: PMF Fyn, Grønløkkevej 15, 5000 Odense C
Målgruppe: Alle
Pris: 50 kr. for medlemmer af PMF Fyn, 100 kr. for ikke medlemmer.
Tilmeldingsfrist: 20. august 2012 Tilmeld dig her

Arbejdet med temaet sprog i pædagogiske læreplaner er rammen for dette oplæg.

It giver os mulighed for at understøtte børnenes kommenterende, fortællende og fremstilling af sprog gennem visualisering. Jeg vil give nogle konkrete bud på, hvordan jeg ser, at teknologien udvider vores muligheder i arbejdet med tosprogede børn, samt hvordan jeg bruger det i mit daglige arbejde – desuden vil jeg lægge op til, at I kommer på banen med bud på, hvordan I evt. kan se det brugt i jeres daglige arbejde.

Så vi vidensdeler og skaber grobund for udvikling.

Ønsket er at skabe sproglige læringsmiljøer sammen med børnene som kobler fælles oplevelser, billeder og lyd sammen til et optimalt læringsrum. Sprogposen bliver skiftet ud med teknologien.