Generalforsamling 2016

Kom til generalforsamling i din fagforening!
Kedeligt??? – Vi gør hvad vi kan………for at det IKKE bliver det! Hele aftenen vil handle om dine og andre pædagogmedhjælperes og pædagogiske assistenters forhold, så mød op, og vær med!

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-16-96-01
Tid:
Sted: Odin Havnepark, Lumbyvej 11, 5000 Odense C
Målgruppe: Alle medlemmer af PMF Fyn.
Tilmeldingsfrist: 15. april 2016.

Det er kun nødvendigt at du tilmelder dig hvis du vil spise med. Tilmeld dig her

Kom til generalforsamling i din fagforening!
Hele aftenen vil handle om dine og andre pædagogmedhjælperes og pædagogiske assistenters forhold, så mød op, og vær med!

DU – og de tiltag, vi gør på dine vegne – er i centrum, og generalforsamlingen er din mulighed for at gøre din indflydelse gældende og fagforeningens vigtigste demokratiske grundlag. Vi forsøger at gøre den inddragende, vedkommende og spændende.

Vores generalforsamling vil under alle omstændigheder altid indeholde aktuelle emner, men vil også kigge tilbage på sidste års arbejde.

Andre punkter på generalforsamlingen er budgettet og dermed fastsættelse af kontingentets størrelse samt valg til forskellige poster – her har du direkte indflydelse på, hvem der skal sidde i din fagforenings bestyrelse, og hvem der som faglige sekretærer skal arbejde for at sikre pædagogmedhjælperne de bedst mulige vilkår.

Generalforsamlingen afholdes i hyggelige rammer, hvor der bydes på mad og lidt at drikke.

Så kom til generalforsamling og tag din kollega med!
Vi forventer, at din tillidsrepræsentant deltager i generalforsamlingen.

Tid og sted: Torsdag den 21. april på Odin Havnepark, Lumbyvej 11, 5000 Odense C. Der er indskrivning og spisning fra kl. 17.00. Generalforsamlingen starter kl. 18.00.

Materialer til generalforsamlingen: Bestyrelsen har valgt ikke at udsende generalforsamlingsbladet, men du kan hente bladet når det er færdigt på vores hjemmeside.

For medlemmer udenfor Odense dækker PMF Fyn transportudgifter svarende til billigste offentlige transport eller, hvis du kører i egen bil, 1,99 kr. pr. km.

Husk, at det er hurtigere at tjekke ind, hvis du har dit medlemskort med!