Børns Erstatningsansvar – hvornår er børn ansvarlige for deres egne handlinger? v/Jens Baagøe Thomsen, advokat (L)

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: PMF Fyn, Grønløkkevej 16, 5000 Odense C
Målgruppe: For alle
Pris: 50 kr. - gratis for medlemmer af PMF Fyn
Tilmeldingsfrist: Den 2. maj 2014 Tilmeld dig her

Jens Baagøe Thomsen er advokat hos advokatfirmaet HjulmandKaptain og beskæftiger sig udelukkende med personskadeerstatningssager. Han underviser de jurastuderende på Syddansk Universitet på overbygningsfaget Udvidet Erstatningsret.

I en længere periode har han håndteret Aarhus Kommunes sager om sygedagpengeregres og gennemgik i den forbindelse løbende alle sygemeldinger i Aarhus Kommune, og det kom bag på ham, hvor mange pædagoger/pædagogmedhjælpere, som kom alvorligt til skade på arbejdet i forbindelse med deres arbejde med børn som følge af børnenes uhensigtsmæssige opførsel. Skaderne er måske nok blevet anmeldt som arbejdsskader men på grund af manglende kendskab til erstatningsreglerne, er skaderne ikke anmeldt som ansvarssager, og derfor er de tilskadekomne medarbejdere gået glip af betydelige erstatningsbeløb.

Efter en kort introduktion til personskadeerstatningsreglerne, vil han præsentere konkrete oplevelser fra den virkelighed, som han arbejder med, og give gode råd til, hvordan man forholder sig, hvis uheldet er ude.