Daginstitutionen i bevægelse

Daginstitution i bevægelse – Om daginstitutionernes ethos
Her er et rigtigt godt pædagogisk tilbud, som vi varmt kan anbefale medlemmer og kollegaer.
Skynd dig da der er et begrænset antal pladser.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: PMF Fyn Grønløkkevej 16, 5000 Odense
Målgruppe: For alle
Pris: 50 kr. Gratis for medlemmer af PMF Fyn
Tilmeldingsfrist: Først til mølle.
Husk at anfør personnummer på deltagere. Tilmeld dig her

Historisk set har daginstitutionens indhold været præget af en kritisk pædagogik med fokus på barnet. Men også et antiautoritært, politisk frigørende og ideologisk afsæt har præget området, både uddannelsesmæssigt, socialpolitisk og kønspolitisk.

Der er tale om fortællinger, som har haft betydning for både udøvelsen af den praktiske pædagogik, for de udøvendes forståelse af begrebet pædagogik, og for de udøvendes selv- opfattelse og forståelse af sig selv.

På den baggrund har FOAs Pædagogisk Udviklings Fond gennemført projektet ”Daginstitutionens Ethos”, som er en fortsættelse af projektet ”Forandring og forankring” fra 2011. Projektet har haft fokus på, hvad det er, der i dag er bestemmende for det indhold, som børn møder i deres daginstitution hver eneste dag.

For at få et overblik over de forskellige områder og dilemmaer, der sætter sit præg på dag- institutionen, har projektet gennemført en række interview med pædagogmedhjælpere, pædagoger, embedsfolk, undervisere, forskere og politikere.

Resultatet har ikke givet et entydigt billede af området. De interviewede er optaget af mange forskellige emner, lige fra styringsproblematikker og dokumentation til pædagogisk udvikling, og emnerne har tendens til at filtre sig sammen i aktørernes tankegang og fremstilling.

Det er derfor svært at trække nogle samlende tråde gennem materialet.

På baggrund af materialet har vi forsøgt at indfange daginstitutionsområdet og dets mangfoldighed som et område i bevægelse. Et område, der ikke ser ud til at have en sikker retning, men som har mange udviklingsretninger i sig, og det er et felt, hvor det ikke er helt muligt at stadfæste, fra hvilken position udviklingen er startet.

Konferencen er bygget op om 4 temaer

  • Daginstitutionen i bevægelse, opbrud i ledelse og jagten på mening
  • De underkendte anerkendte
  • Barnet og det pædagogiske projekt
  • Daginstitutionernes Ethos mellem etik og kritik

Der er et oplæg for hver tema med en ny oplægsholder og en ny opponent.

Se mere i programmet