Mød din fagforening

Vi er der for dig, og vi glæder os til at møde dig!!!

Vi har aftalt med din skole, at vi har mulighed for at besøge dig og din klasse kort efter jeres start på uddannelsen. Typisk aftales vores besøg med en af skolens undervisere, men hvis vi endnu ikke har besøgt din klasse, er du også velkommen til selv at kontakte enten os eller en af dine undervisere og foreslå et klassebesøg.

Vi prioriterer at møde dig og dine klassekammerater tidligt i jeres uddannelsesforløb. På klassebesøget vil vi tale med dig om de rettigheder og pligter, du har som elev, om hvad FOAs/PMF Fyns rolle er i forhold til din uddannelse og dit fag, og om hvordan det faglige fællesskab støtter dig under din uddannelse. Du vil også få mulighed for at spørge nærmere ind til både fagforenings- og a-kasseforhold.

Har du spørgsmål til elevforhold eller indmeldelse via nettet, klarer vi også det.

Ud over klassebesøg kan du møde os foran skolens kantine onsdage i lige uger. Vi gør, hvad vi kan, for at være der fast hver anden onsdag – klar til at hjælpe dig med alle de faglige spørgsmål og udfordringer, som du støder på undervejs i dit uddannelsesforløb – men enkelte gange hen over året sker det, at det ikke kan lade sig gøre.

Herudover er du altid velkommen med spørgsmål om dine elevforhold, andre faglige forhold eller medlemskab. Telefonen er åben mandag-onsdag mellem kl. 09:00 og 13:00, torsdag mellem kl. 9:00 og 17:00 på tlf.nr.: 4697 1313, men vores kontor har dagligt åbent ud over telefontiden for personligt fremmøde. (Ring gerne i forvejen, så du kan være sikker på at træffe den/de medarbejdere, der kan give dig den vejledning, du har brug for).

Og husk, vi er altid parate til at være dig behjælpelig både under og efter dit uddannelsesforløb.