Adgang til uddannelse

Vi arbejder for adgang til uddannelser af høj kvalitet.

Du har måske allerede en PGU/PAU, en erhvervsuddannelse eller en grund- eller efteruddannelse fra AMU.

Der er mange tilbud om både grund-, efter- og videreuddannelse inden for FOAs område. Uddannelse skal give dig de kompetencer, som du har brug for.

Derfor tager vi medansvar for at udvikle din uddannelse, så den svarer til nutidens og fremtidens behov og er af høj kvalitet. Det gør vi i samarbejde med arbejdsgivernes organisationer, i lokale skolebestyrelser og uddannelsesudvalg.

Hvis du vil uddanne dig, vil vi gerne vejlede dig om rammerne og betingelserne for det. Hvis du allerede er i gang med en uddannelse eller overvejer at begynde, kan du altid få gode råd. Vi kan blandt andet fortælle om:

  • indholdet i de enkelte uddannelser
  • dine økonomiske forhold under uddannelsen
  • dine muligheder for at få indflydelse på dine uddannelsesforhold.