Midtvejsseminar 2015 for tillids- og fællestillidsrepræsentanter i FOA 1. Afholdt på LO-skolen.

Tillidsvalgt i FOA 1

At du er valgt til et tillidshverv betyder, at du har fået en tillidserklæring og et stort skulderklap af dine kolleger.

Når du er tillidsvalgt, hjælper FOA dig med at finde ud af, hvordan du kan støtte dine kolleger, når de søger svar og hjælp på spørgsmål om blandt andet løn og arbejdsforhold.

Som tillidsvalgt får du mange spændende udfordringer, og du vil få nye kolleger, som alle har den samme interesse som dig - nemlig at skaffe sig indflydelse på relevante områder inden for deres arbejdsliv.

Din rolle som tillidsvalgt vil afhænge af den arbejdsplads, du er på, de sager der dukker op, og den person du er.

Nyvalgt
Hvis du er nyvalgt, skal du hurtigst muligt tilmelde dig TR- eller AMR-grunduddannelsen, da det vil give dig et indblik i, hvordan du skal agere som tillidsvalgt. Du vil få en værktøjskasse, så du bliver i stand til at navigere rundt i alle de udfordringer, som du vil blive mødt med.

Datoer for grunduddannelse for TR-valgte:
Der er to hold mere i 2017. Hold 1 med start den. 28.-29.august og hold 2 med start den 2. 3.og 4.oktober. Du skal beregne i alt 10 dage til grunduddannelsen.

Du tilmelder dig ved at skrive til foa1@foa.dk eller ringe til Anne Mette på 46 97 11 00. Husk at anføre dit cpr-nummer samt ønskede holdnummer.

Er du nyvalgt tillidsrepræsentant/-suppleant, så vær opmærksom på, at du inden deltagelse på grunduddannelsen skal have gennemgået et introforløb for nyvalgte.

 

Datoer for grunduddannelse for AMR-valgte:

FOAs faglige AMR-uddannelse ligger den 30.-31. august og 11.-13.september

 

Introforløb:
Introforløbene afholdes på Hotel Strandparken Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk. Du skal kun tilmelde dig ét forløb. 

Næste introforløb er: den 31.maj - 1.juni eller den 25.-26.september 2017