Kalundborg-Odsherred klubbestyrelse

 Formand
 Otto Olsen

 2856 6121/5932 4243 
 oeo@hotmail.dk

 Næstformand
 Lilli Maria Kristensen  

 4025 9466 
 lilimaria1944@hotmail.com

 Sekretær
 Jette Adamsen

 2961 4129 
 

 Bestyrelsesmedlem
 Lis Former

 5136 1164 

 Bestyrelsesmedlem
 Vera Klinke

 2343 1594
 

 Bestyrelsesmedlem
 Grete Olsen

 5370 0203
 
 Suppleant
 Ruth Bak Mikkelsen
 5162 2908
 
 

 Suppleant
 Birrit Petersen

 2423 1351
 
 

Klubbens love 

 

Efterlønnere og pensionister

Som efterlønner eller pensionist er du velkommen til at deltage i FOA Vestsjællands øvrige aktiviteter.