Regionssekretariat

FOA arbejder målrettet for alle medlemmer inkl. dem, der er ansat i Region Sjælland, hvor strukturen går på tværs af FOAs afdelingsgrænser bl.a. indenfor sygehusområdet.

Derfor har FOA-afdelingerne i regionen etableret et samarbejde med det formål, at skabe bedst mulige løn- og arbejdsforhold for regionsansatte medlemmer. Det enkelte medlem er fortsat medlem i den afdeling, der geografisk dækker medlemmets arbejdsplads.

Det er fortsat medlemmets egen afdeling, der klarer de individuelle forhold evt. i samarbejde med tillidsrepræsentanten. Eksempelvis ved løntjek, sagsbehandling af arbejdsskader og opsigelser.

De generelle/kollektive forhold løses i fællesskab, hvor fællestillidsrepræsentanterne på tværs af afdelingerne indgår i arbejdet med forhåndsaftaler, generelle lønaftaler, aftaler om personalepolitikker m.m. for alle medlemmer uanset afdeling.

Afdelingerne har i fællesskab oprettet et regionssekretariat til understøttelse af tillids- og fællestillidsrepræsentanternes arbejde. Regionskontoret har til huse i FOA Køge, og er bemandet af regionskonsulent Michelle Henriksen.

FOA Region Sjælland har et forretningsudvalg bestående af de seks afdelingsformænd og et sektorfagudvalg bestående af de seks afdelingers regionsansvarlige. De to udvalg er ansvarlige for FOAs arbejde i Region Sjæland i samarbejde med tillids- og fællestillidsrepræsentanterne og regionskonsulenten.

Ligeledes udpeger udvalgene fælles forhandlerteams for de områder, som ikke varetages direkte af de tillidsvalgte.

Læs mere på FOA Region Sjællands hjemmeside!